EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze Rockbridge można już kupić onilne!

Fundusze Rockbridge TFI może nabyć przez internet za pomocą Platformy Funduszy

Fundusze Rockbridge są dostępne na Platformie Funduszy Inwestycyjnych F-Trust!

To kolejny – po naszych placówkach, dyrektorach regionalnych oraz sieci współpracujących z F-Trust SA firm dystrybucyjnych – wygodny i bardzo efektywny kanał dostępu do subfunduszy Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Przypomnijmy, że w ofercie tego Towarzystwa są między innymi subfundusze Rockbridge Akcji Globalnych, Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek, Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej i Rockbridge Rynków Surowcowych, a także subfundusze rynku pieniężnego i obligacji. Teraz wszystkie te fundusze są dostępne również na Platformie Funduszy.

FUNDUSZE Rockbridge TFI W OFERCIE F-TRUST:

Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Rockbridge Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -6.52%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -2.28%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Polska -3.35%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Lokata Plus Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.22%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Obligacji Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.19%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -3.61%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Stany Zjednoczone -0.82%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -3.55%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Dywidendowy Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -3.24%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.14%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych [PLN] Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Polska +0.07%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Selektywny Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Polska -2.57%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Skarbowy Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.11%
2018-12-06
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Mieszane 3 Uniwersalny Polska -0.25%
2018-12-06
Szczegóły
ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ Zrównoważony Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.51%
2018-12-06
Szczegóły