EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
10 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fundusze Esaliens w F-Trust

Esaliens TFIF-Trust SA, jedna z największych firm dystrybucji produktów oszczędnościowych w Polsce, oferuje już także fundusze inwestycyjne zarządzane przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Esaliens TFI to dawny i dobrze znany na polskim rynku Legg Mason, a wcześniej TFI Banku Handlowego. Firma działa na rynku od 1998 roku i dzisiaj zarządza szesnastoma funduszami i subfunduszami. Są one oparte o różne rynki, a także klasy aktywów.

W F-Trust SA produkty inwestycyjne Esaliens TFI można kupić także w placówkach oraz na bezpłatnych spotkaniach u dyrektorów sprzedaży.

Ale najprostszym sposobem zakupu jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Esaliens TFI jest skorzystanie z Platformy Funduszy. To proste, bezpieczne i intuicyjne narzędzie wydaje się być idealnym rozwiązaniem nawet dla początkujących użytkowników. Mogą oni bowiem zawsze podczas transakcji skorzystać z telefonicznej pomocy pracowników F-Trust SA.

Oferta Esaliens TFI dostępna na Platformie Funduszy:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +2.67%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Akcji Azjatyckich Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -0.36%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 5 Uniwersalny Stany Zjednoczone -1%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte -2.3%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny -0.7%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Gold Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny -6.66%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.02%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -1.61%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +0.58%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +6.71%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska +0.56%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +4.67%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Senior FIO Mieszane 4 Uniwersalny Globalny +0.37%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Stabilny Mieszane 3 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +0.19%
2020-10-16
Szczegóły
Esaliens Strateg Mieszane 4 Uniwersalny Globalny +1.5%
2020-10-16
Szczegóły