OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

W poszukiwaniu alternatywy dla depozytu

alternatywy dla depozytu

Duża część inwestorów w Polsce to osoby o dosyć ostrożnym podejściu, poszukujący przede wszystkim realnej ochrony swojego kapitału przed inflacją. Ryzyko, które podejmują często jest gdzie indziej, czyli na przykład w prowadzonych przez nich biznesach. Zarobione już pieniądze najchętniej lokują bezpiecznie. Stąd taka, a nie inna struktura oszczędności.

Jak widać największa część oszczędności zgromadzona jest w bankach. Bankowe depozyty jeszcze niedawno pozwalały zachować mniej więcej realną wartość środków, a przede wszystkim dawały spokój, że nic złego nie może się z nimi stać.


alternatywy dla depozytu
Źródło: Analizy.pl


Działania podjęte przez banki centralne spowodowały spadek stóp procentowych, a to znacząco zmieniło sytuację osób lokujących swoje oszczędności w bankach. Środki dalej są bezpieczne, ale utrzymanie ich realnej wartości jest już niemożliwe. Przy stopie procentowej bliskiej zeru i inflacji rzędu 3% mamy wręcz gwarancję, że przez np. dziesięć lat naszej oszczędności realnie zmniejszą się o jedną trzecią. Ostrożność Polaków widać również po aktywach zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Osoby, które zrobiły ten pierwszy krok poza depozyt bankowy i ulokowały swoje środki na rynku kapitałowym, zrobiły to również w bardzo umiarkowanie bezpieczny sposób, co pokazuje struktura funduszy kapitałowych.Źródło: IZFA


Po spadkach rentowności obligacji skarbowych, również i na tym rynku trudno dziś o stopę zwrotu, która ma szansę stawić czoła inflacji. Warto przypomnieć, że stopa zwrotu jakiej oczekujemy złożona jest z dwóch składowych. Stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko. Stąd przy stopie wolnej od ryzyka na poziomie zera, chcąc osiągnąć jakikolwiek zwrot musimy się na to ryzyko w jakiś sposób otworzyć.

Jednym z ryzyk, z którym w obecnych czasach powinniśmy się oswoić jest ryzyko kredytowe. Premię za podjęcie ryzyka mogą nam dostarczyć fundusze oparte w dużej części o dług korporacyjny. Sektor ten może budzić różne skojarzenia wśród potencjalnych inwestorów, ale jak w innych dziedzinach warto sięgnąć głębiej aby dostrzec istotne różnice. Istotnym elementem rozróżniającym rynek długu korporacyjnego jest na pewno wielkość. Większa część rynku dotyczy dużych emisji firm z sektora energetyki, banków czy deweloperów, które nie trafiają na rynek wtórny. Korzystają one ze stałych odbiorców swoich emisji, którzy doskonale znają zarówno spółkę, jak i branżę. Fundusze o dużych aktywach muszą szukać do swoich portfeli odpowiednio dużych i bezpiecznych emisji obligacji. Zapisy ustawowe oraz wewnętrzne każą przestrzegać szeregu wskaźników dotyczących koncentracji i zaangażowania, zarówno w poszczególnej emisji, każdego emitenta, jak i branżę. Wszystko te regulacje dotyczące funduszy inwestycyjnych otwartych mają za zadanie chronić ulokowane środki, a z drugiej strony mają dać możliwość uczestniczenia w emisjach, które nie są dostępne dla inwestorów indywidualnych. Dywersyfikacja lokat w różnych emitentów z różnych branż pozwala zapewnić uczestnikom funduszy duży poziom bezpieczeństwa.

By realnie walczyć z inflacją w obecnych czasach konieczne jest przejście z częścią swojego portfela w kierunku funduszy bardziej agresywnych, opartych o rynki akcji czy surowców. Każdy z inwestorów ma swój profil ryzyka, w którym udział części dłużnej i akcyjnej będzie nieco inny. Mniejsza czy większa, ale część dłużna jest w portfelu każdego inwestora niezbędna. Zmniejsza ona nieco zmienność całego portfela, dywersyfikuje go, daje możliwość skorzystania z okazji rynkowych w przypadku silnych ruchów cenowych. Jeżeli interpretujemy również fundusz dłużny o niskim ryzyku jako substytut depozytu bankowego, to warto również rozważyć funkcjonalność takiego sposobu lokowania środków do trzymania żelaznych rezerw, których zadaniem jest przygotowanie się na tzw. czarną godzinę. Taka pozycja w portfelu stanowi tzw. poduszkę finansową, która powinna być w jak najmniejszym stopniu narażona na utratę wartości, a jej zadaniem może być m.in. utrzymanie na wypadek utraty pracy, nagłe i wysokie wydatki, czy konieczność drogiej kuracji zdrowotnej.

Jednym najbardziej znanych funduszy w tym segmencie jest subfundusz Generali Oszczędnościowy, który umożliwia rozpoczęcie uczestnictwa w swoim portfelu już od kwoty 100 PLN.

Przed rozpoczęciem swojej przygody z funduszem opartym o dług korporacyjny warto zajrzeć do ostatniego sprawozdania lub do karty funduszy, by zobaczyć komu tak naprawdę ostatecznie pożyczane są lokowane przez nas pieniądze.Źródło: karta subfunduszu Generali Oszczędnościowy


Zaglądając do karty subfunduszu zauważymy, że największymi pozycjami w portfelu są emisje Banku Gospodarstwa Krajowego, czy też Polskiego Funduszu Rozwoju, których ryzyko jest zbieżne z ryzykiem długu skarbowego. Inne duże pozycje to m.in. dług emitowany przez największe polskie banki lub spółki energetyczne. Tak duże i uznane marki, które swoją stabilną pozycją rynkową dają wysokie prawdopodobieństwo obsługi i spłaty swojego zobowiązania, przez co pozyskują kapitał po stosunkowo niskiej cenie, ze względu na niskie ryzyko takiej inwestycji. Zatem oczekiwania, które należy stawiać przed subfunduszem Generali Oszczędnościowy powinny dotyczyć przede wszystkim stopy zwrotu, która w obecnej sytuacji w znaczący sposób przewyższy depozyt bankowy.Źródło: www.generali-investments.pL


Subfundusz Generali Oszczędnościowy przeznaczony jest dla inwestorów o niskiej akceptacji ryzyka, Zalecany horyzont inwestycyjny dla tego rozwiązania to minimum trzy miesiące. Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie wynosi 0,9%.


Jak zacząć inwestować w F-Trust?

KROK 1 – ZAŁOŻENIE BEZPŁATNEGO KONTA

W F-Trust możesz rozpocząć inwestycję już od 100 zł, wystarczy, że założysz konto na Platformie Funduszy i już możesz zacząć (do założenia konta potrzebujesz jedynie adres email i hasło).

KROK 2 – WYBÓR FUNDUSZY

Po zalogowaniu do Platformy Funduszy, poprosimy Cię o wypełnienie testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania w fundusze. Na podstawie uzyskanych wyników poznamy Twoje predyspozycje inwestycyjne oraz pokażemy Ci jakie fundusze są odpowiednie dla Ciebie.

Jeśli nie będziesz chciał wypełniać testu, będziesz mógł swobodnie wybrać spośród 1000 funduszy dostępnych w naszej ofercie (w część z nich możesz zacząć inwstować już od 100 zł!), w tym przypadku jednak nie będziemy w stanie prezentować Ci naszych portfeli modelowych dostępnych na Platformie Funduszy.

KROK 3 – PODANIE DANYCH I DOKONANIE TRANSAKCJI

Po wyborze funduszy, które chcesz nabyć, przejdziesz przez klasyczną ścieżkę transakcyjną gdzie będziesz musiał nam podać dane potrzebne do nabycia jednostek funduszy. W przyszłości jeśli tylko będziesz chciał dokonać transakcji zamiany/umorzenia lub kupna nowych funduszy, nie będziesz już musiał podawać swoich danych. Na ostatnim kroku otrzymasz informacje z danymi do przelewu na konto funduszu, po dokonaniu transakcji, środki pojawią się na Platformie najpóźniej po 4 dniach roboczych.

ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Fundusze inwestycyjne Generali TFI dostępne na Platformie Funduszy F-Trust (w tym Generali Oszczędnościowy)

Nota prawna

Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych bądź rekomendacji inwestycyjnej. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Materiał ma charakter reklamowy i jest sponsorowany przez Generali Investments TFI z siedzibą w Warszawie.

Informacje dotyczące ryzyka.

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje dotyczące treści artykułu.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowany jako rekomendacja nabycia instrumentów finansowych w nim opisanych. Prezentowane wyniki (sub)funduszu są oparte na historycznych danych dotyczących wyceny funduszu i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu uzyskana przez Klienta uzależniona jest od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz oraz wysokości opłaty poniesionej przez Klienta przy nabyciu. Dochody uzyskane przez Klienta z tytułu inwestycji w jednostki uczestnictwa podlegają podatkowaniu podatkiem dochodowym. Inwestowanie w instrumenty finansowe, będące przedmiotem niniejszego materiału informacyjnego, wiąże się z podjęciem przez Klienta ryzyka. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Z uwagi na specyfikę lokat (sub)funduszu, wskazuje się na ryzyko zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa (sub)funduszu, spowodowane zawieszeniem odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz(e) wchodzący(e) w skład lokat subfunduszu. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz statucie funduszu. Dokumenty wskazane powyżej, a także aktualne sprawozdania finansowe oraz tabela opłat funduszu, dostępne są w siedzibie Generali Investments TFI SA, u wybranych dystrybutorów oraz na stronach https://generali-investments.pl.