X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Novo Akcji kat. A

KUP

Wartość jednostki:
172.44 PLN
data wyceny: 2019-10-15

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +2.12%

Novo Akcji kat. A

OPIS FUNDUSZU

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrostwartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartościlokat.Fundusz lokuje aktywa subfunduszu głównie wpolskie i zagraniczne akcje, których łączny udziałmoże sięgać od 50% do 100% wartości aktywówsubfunduszu.Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego,co oznacza że udział papierów wartościowychi instrumentów rynku pieniężnego emitowanychprzez podmioty mające siedzibę na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej, jednostek uczestnictwafunduszy inwestycyjnych otwartych mającychsiedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazdepozytów w bankach krajowych powinien wynosićco najmniej 66% wartości aktywów subfunduszu.Fundusz odkupuje jednostki uczestnictwa nażądanie inwestora w każdym dniu wyceny, tj.w każdym dniu, w którym ma miejsce regularnasesja giełdowa na podstawowym rynku giełdowymprowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowychw Warszawie S.A.Wszystkie dochody z lokat subfunduszu sąreinwestowane. Fundusz nie wypłaca dochodusubfunduszu bez odkupywania jednostekuczestnictwa.Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie byćodpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofaćswoje środki w ciągu 4 lat.Poziom referencyjny (benchmark subfunduszu):- od 2007-01-01 - indeks WIG minus kosztyzarządzania.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 1998-06-01

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 50 PLN

Zobacz kartę informacyjną funduszu Novo Akcji kat. A

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust