OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Wietrzyk optymizmu

Na niedawnej konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową Biznes „Strategie rynkowe 2014” dominował optymizm. Zdaniem ekonomistów, dobre perspektywy rysują się przed rynkiem polskim oraz amerykańskim. Gorsze oceny mają natomiast inwestycje w Europie Zachodniej.

Ekonomiści zebrani na konferencji „Strategie rynkowe 2014” utrzymują, że wzrost produktu krajowego brutto w Polsce będzie się wahał między 3,1 a 3,4%. Dla osób zdecydowanych na inwestycje w akcje polskich przedsiębiorstw klucz do sukcesu leży jednak w reakcji na sytuację w Stanach Zjednoczonych. Większość spodziewa się zakończenia przez FED programu luzowania monetarnego i podwyżki amerykańskich stóp procentowych. Wszystko zależy od tego, jak zareagują na to inwestorzy instytucjonalni. Jeśli ich reakcja, co bardziej prawdopodobne, będzie spokojna, wówczas także nad Wisłą zaświeci słońce. Ale specjaliści przestrzegają, że jeśli amerykańska giełda zacznie dyskontować perspektywę podwyżek stóp procentowych, to nad Wisłą blask słońca może być mocno przyćmiony.

Większość specjalistów jest sceptyczna w ocenie szans na wzrosty w Europie Zachodniej. Ożywienie w tym regionie jest znacznie słabsze niż się spodziewano. Prawdopodobnie gospodarka strefy euro w najbliższych miesiącach nie będzie w stanie nadążyć za amerykańską i będzie to miało dominujący wpływ na rynek akcji. Ta ocena jest tym bardziej zasadna, że w ostatnim czasie bardzo niekorzystne dane napływają z Niemiec. Dotychczasowa lokomotywa wzrostu strefy euro dostała zadyszki. I to potężnej. W sierpniu 2014 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, produkcja w niemieckim przemyśle spadła o 4%. Co gorsza, spadły też zamówienia w przemyśle na kolejne miesiące i to aż o 5,7%, a wielkość eksportu obniżyła się o 5,8%. To skala nienotowana w niemieckiej gospodarce od 2009 roku. Presja tych danych spowodowała, że obniżono już prognozy wzrostu PKB Republiki Federalnej Niemiec z 1,9 do 1,3% w tym roku oraz z 2 do zaledwie 1,2% w roku 2015.

Według raportu o gospodarce niemieckiej przygotowanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, najważniejsza przyczyna zadyszki niemieckiej gospodarki tkwi nie tyle w uwarunkowaniach zewnętrznych, co w mniej przyjaznej polityce rządu Angeli Merkel. „W tym roku wprowadzono nowe świadczenia socjalne, które w przyszłości spowodują obciążenia dla firm i mogą je już teraz zmuszać do rewizji planów inwestycyjnych na rynku wewnętrznym – czytamy w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich. – Poza tym Niemcy, ze względu na program znacznych oszczędności budżetowych, wciąż notują bardzo niski wskaźnik inwestycji publicznych, a rząd jest krytykowany za coraz większe problemy infrastrukturalne. Gorsze wyniki gospodarcze mogą więc skłonić wielką koalicję do zwiększenia puli środków na inwestycje, co może pobudzić koniunkturę w Europie”.

Podczas konferencji „Strategie rynkowe 2014” zwracano uwagę, że w tym roku, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, hitem inwestycyjnym może się okazać sektor energetyczny. Przestrzegano natomiast przed inwestycjami w banki, bo przy niskich stopach procentowych znacznie zmniejszy się marża odsetkowa i wyniki tego sektora będą prawdopodobnie gorsze od przewidywanych. Optymistycznie natomiast mówiono o notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie małych i średnich firmach. Optymiści byli zdania, że mogą one zyskać nawet kilkanaście procent.

Natomiast Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust, tak skomentował w Gazecie Giełdy „Parkiet” z 23 października 2014 roku szanse rynków rozwijających się:

Grupa krajów zaliczanych do rynków rozwijających się jest mocno zróżnicowana. Oceniamy ten obszar inwestycyjny według regionów. Najwięcej zaufania mamy do Azji, do jej potencjału wzrostowego. Patrząc na PKB, najwyższe liczby znajdujemy w tym regionie: Chiny 7,3%, Filipiny 6,4%, Wietnam 6,2%, Indie 5,7%, Indonezja 5,1%. Czwarty kwartał 2014 roku powinien przynieść kontynuację trendu zarysowanego w trzech pierwszych kwartałach tego roku. Oczekujemy, że kraje azjatyckie pozostające w tyle za liderami – mam na myśli Indie, Indonezję oraz Filipiny – odbija się około 5%, a liderzy utrzymają zdobyte pozycje.

W Europie Środkowo-Wschodniej uzależnienie od sąsiadów Unii Europejskiej może wyrazić się spadkami cen akcji i wzmocnieniem obligacji. W tym kwartale nie liczymy na poprawę w Rosji i na Ukrainie.

Polska jest dobrym miejscem do zainwestowania, dzięki stabilności systemu gospodarczego i prężności spółek. Możemy się spodziewać 4% do końca roku. Rosja, w lokalnej walucie, ma szanse na stabilność, ale w dolarze oczekiwana jest kolejna strata, idącą za spadkiem cen ropy. Turcja będzie miała trudności, aby przekonać inwestorów do utrzymania pozycji w tym kraju, ale lekkie odbicie – ok. 3% do końca roku – jest możliwe. Na obligacjach tureckich rezultat zerowy będzie sukcesem.

Kontrowersyjny jest region Ameryki Łacińskiej. Po wyborach liczymy na techniczny wzrost w Brazylii o 7%. Meksyk powinien jeszcze wzrosnąć o dalsze 3%.

Kraje Bliskiego Wschodu, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Katar, są w 2014 roku rekordzistami. Będą wzrastać do poprzednich rekordów, więc następne 5% w tym roku jest możliwe.