Fundusze inwestycyjne Katowice
Wojciech Brzezina

F-Trust - barometr gospodarczyJestem partnerem firmy F-Trust i wspieram Klientów w procesie nabywania funduszy inwestycyjnych, korzystam z Platformy Funduszy F-Trust. Działam w Katowicach, jednak dla Twojej wygody mogę się spotkać w dowolnym miejscu oraz online.

fundusze inwestycyjne Katowice Wojciech Brzezina Nazywam się Wojciech Brzezina, swoją karierę zawodową rozpoczynałem jako doradca klienta w Spółce DSA Financial Group.

W następnych latach piąłem się przez kolejne szczeble kariery w firmie Polskie Doradztwo Finansowe Sp. z o. o., zaczynając od stanowiska doradcy klienta, a kończąc na samodzielnym stanowisku Dyrektora Oddziału. Moje umiejętności w zakresie zarządzania pozwoliły mi w roku 2011 objąć stanowisko wiceprezesa zarządu w firmie Polskie Doradztwo Finansowe Serwis Sp. z o.o.

Chęć zbudowania firmy realizującej cele swoich klientów doprowadziła do tego, iż od roku 2013 piastuję funkcję prezesa zarządu w Polskiej Grupie Doradczo Finansowej Sp. z o.o., a od 2016 roku w spółkach: Polska Grupa Doradczo Kredytowa oraz Dom Nieruchomości.net. Na rynku kapitałowym kieruję się zasadą wypowiedzianą przez inwestora giełdowego Warrena Bufetta „ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz”.

Staram się dobrze rozumieć swoich klientów , wsłuchiwać się w ich potrzeby i budować optymalne strategie w obszarze polityki inwestycyjnej kredytowej oraz ubezpieczeniowej. Jestem nastawiony na długofalową współpracę z moimi klientami, ponieważ tylko długoterminowe działania i żelazna konsekwencja prowadzą do sukcesu przy zachowaniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.


Zapraszam do kontaktu.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE KATOWICE | DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O F-TRUST

F-TRUST SA

ul. Półwiejska 32,
61-888 Poznań

NIP: 1080011502,
Regon: 145817467


Kapitał zakładowy: 103 000 PLN, w całości wpłacony, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397407.