Białystok – fundusze inwestycyjne
Natalia Bojko

F-Trust - barometr gospodarczyJestem partnerem firmy F-Trust i wspieram Klientów w procesie nabywania funduszy inwestycyjnych, korzystam z Platformy Funduszy F-Trust. Działam w Białymstoku i okolicach, jednak dla Twojej wygody mogę się spotkać w dowolnym miejscu bądź też online.

Białystok - fundusze inwestycyjne | Natalia Bojko Nazywam się Natalia Bojko, urodziłam się 2 listopada 1997 roku w Białymstoku.

Obecnie jestem studentką kierunku ekonomiczno-prawnego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Moje zainteresowania związane rynkiem finansowym wyrosły na gruncie poszukiwania lepszej alternatywy do lokowania pieniędzy niż lokaty bankowe. Książki inwestycyjne, próby sił na rachunkach demonstracyjnych oraz spotkania z ludźmi – którzy z sukcesami obracają swoim kapitałem na rynku – zaowocowały pierwszymi transakcjami.

Jednymi z moich głównych zainteresowań – a zarazem obszarami inwestycji – są akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, kontrakty terminowe (głównie na walutach) oraz fundusze inwestycyjne.

Białystok – fundusze inwestycyjne

W swoich inwestycjach dużą uwagę przywiązuję do odpowiedniego zarządzania ryzykiem i pozycją oraz do realnej i obiektywnej oceny poszczególnych instrumentów. Dzięki temu z powodzeniem – i pozytywnymi wynikami – udaje mi się pomnażać kapitał. Swój oraz Klientów, którym pomagam.

Powyższe czynniki skłoniły mnie do poszukiwania pracy, która będzie łączyła w sobie olbrzymie możliwości rozwoju kariery, a zarazem cieszyła się – jako firma – dużym zaufaniem klientów. Zaufaniem popartym pozytywnymi wynikami.

Zapraszam do kontaktu.


Czytaj również: Jak inwestować w fundusze inwestycyjne?

BIAŁYSTOK – FUNDUSZE INWESTYCYJNE | DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O F-TRUST

F-TRUST SA

ul. Półwiejska 32,
61-888 Poznań

NIP: 1080011502,
Regon: 145817467


Kapitał zakładowy: 103 000 PLN, w całości wpłacony, Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397407.