Goldman Sachs TFI przerwa w możliwości składania zleceń na Platformie Funduszy (od 16:00 23 lutego do 23:59 25 lutego) więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– wrzesień 2013

Modele inwestycyjne

Naszym celem jest przedstawienie Państwu hipotetycznych modeli inwestycyjnych odnoszących się do jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych. Każdy z modeli został skonstruowany wyłącznie w oparciu o produkty inwestycyjne dostępne w F-Trust. Każdy z czterech modeli stanowi zobrazowanie hipotetycznego sposobu dobierania produktów, w zależności od poziomu akceptowalnego ryzyka. Produkty zamieszczone w ramach poszczególnych modeli stanowią jedynie wąski wycinek z bogatej oferty funduszy znajdujących się w ofercie F-Trust.

Przedstawione modele nie stanowią oferty lub propozycji inwestowania, nie mogą być także podstawą do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Pełnią one bowiem funkcję edukacyjną i informacyjną. Skład poszczególnych modeli może ulec zmianie.

Proces powstawania

Modele inwestycyjne zostały opracowane przez dział analityczny F-Trust, który – w ramach procesu dystrybucji jednostek i tytułów uczestnictwa – odpowiada za dobór i analizę funduszy zarówno zagranicznych, jak i polskich zarządzających. Postanowiliśmy zaprezentować przykładowe modele złożone z jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa dystrybuowanych przez nas funduszy. Prezentowane zestawienia zostały przedstawione na podstawie tzw. analizy top-down, która polega na starannej analizie wskaźników makroekonomicznych i „nałożeniu” na nich atrakcyjnych inwestycyjnie rynków.

Punktem startu jest 1 września 2013 roku – od tego dnia będziemy prezentowali historię wyników osiąganych przez poszczególne modele. Dopuszczamy możliwość zmiany struktury modelu przeciętnie raz w miesiącu, tak aby odzwierciedlić typową reakcje klientów na wydarzenia na rynku. Oznacza to, że nasze modele stanowią symulacje hipotetycznych decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez podmiot, który na co dzień nie zajmuje się analizą rynków kapitałowych, ale reaguje pod presją wydarzeń rynkowych. Nasze wieloletnie doświadczenie na tym rynku wskazuje, że tak właśnie zachowuje się typowy klient.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

stanowi prezentację hipotetycznych decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez klientów, którzy ponad wysoki zwrot z inwestycji cenią bezpieczeństwo. Nie godzą się jednak na nieatrakcyjne oprocentowanie depozytów i oczekują wyższego zwrotu. Jako benchmark przyjmujemy indeks 52-tygodniowych bonów skarbowych.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpis
Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 3 10% Fundusz inwestujący w dług dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 10% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) 4 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 3 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnego długu o dobrej jakości

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony:

stanowi prezentację hipotetycznych decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez klientów o nieco wyższym poziomie akceptacji ryzyka, dopuszczających kupno funduszy akcji. Ten model łączy dwie klasy aktywów – akcje i obligacje. Ich udział będzie wynosił około 50% każda. Taka struktura modelu daje szansę na przyzwoity zwrot w połączeniu ze stosunkowo małymi wahaniami wartości modelu. Benchmarkiem dla modelu zrównoważonego jest średnia funduszy zrównoważonych.

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpis
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 25% Fundusz mieszany globalny z zabezpieczonym ryzykiem walutowym
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 6 20% Fundusz selektywny akcyjny akcji polskich
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 20% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 15% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

rozwiązanie skupiające się na funduszach akcyjnych. Taka konstrukcja, pozbawiona elementu dłużnego, niesie ze sobą pewne ryzyka, ale jednocześnie ma istotnie większy potencjał zwrotu. Ten model nie ogranicza się do rozwiązań krajowych, czy nawet regionalnych. Korzystając ze współpracy z wieloma zagranicznymi zarządzającymi dobieramy do modelu akcyjnego również fundusze globalne, co oznacza lepszą dywersyfikację, a co za tym idzie mniejsze ryzyko. Jako benchmark przyjmujemy średnią najpopularniejszej grupy akcji w Polsce, czyli akcji polskich.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpis
Templeton Global N (acc) (USD) 5 30% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 20% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów”
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 6 20% Fundusz inwestujący w akcje dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 10% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

to model, który zakłada inwestowanie w nieszablonowe, wyrafinowane produkty z całego świata, np. fundusze biotechnologiczne, ochrony zdrowia, rolnicze… Zaletą tej inwestycji jest znacznie wyższy potencjał wzrostu. Minusem – zdecydowanie podwyższone ryzyko. Model specjalistyczny z racji swojej nieszablonowości, nie posiada benchmarku. Przyczyną tego jest fakt, że wskutek charakteru swojej struktury będzie bardziej przypominał inwestycje typu aktywnej alokacji niż standardowe rozwiązanie akcyjne. W modelu specjalistycznym może się również znaleźć miejsca na starannie dobrane fundusze dłużne.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpis
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 7 25% Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 25% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 25% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 25% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Andrzej Miszczuk i Michał Górczewski

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.