EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– lipiec 2014

W ostatnim okresie mieliśmy do czynienia z dużą nerwością na polskim rynku. Z pewnością po części wywołała ją „afera taśmowa” podważającej nieco niezależność kluczowych organów państwa, a z drugiej strony wciąż nie wyjaśniona sytuaja OFE. Niewiele osób spodziewa się, że nagle w ostatnim miesiącu Polacy zaczną szturmować urzędy w celu zdeklarowania chęci pozostania w Otwartych Funduszach Emerytalnych. My także pozostajemy w tej sprawie sceptyczni. Chcemy ten okres nerwowości przeczekać. Zaskakująco dobrze radzi sobie dług. Większość typów obligacji dała w ostatnim okresie atrakcyjne możliwości zarobku. W najbliższym okresie nie spodziewamy się spektakularnych zmian, ale łaskawym okiem patrzymy na rynki wschodzące, zwłaszcza na kierunek azjatycki. Uważnie przyglądamy się również Japonii.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

W modelu defensywnym decydujemy się na likwidację obligacji zamiennych. Oczekiwaliśmy wyższych zwrotów od tej klasy aktywów. Obecnie kierujemy swoją uwagę na tradycyjne rozwiązania dłużne. Przeważamy nieco pozycję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Drugim rozwiązaniem, którego udział również zwiększamy, jest uniwersalny fundusz dłużny globalny. W jego portfelu znajdziemy obligacje zarówno rządowe, jak i korporacyjne. Dla bezpieczeństwa, które powinno byc podstawowym atutem modelu defensywnego, utrzymujemy wszystkie pozycje w złotym.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)325%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymplus 9%34%
UniObligacje Nowa Europa4 33%Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europyplus 8%41%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD)517%Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świataminus 17%0%
UniKorona Pieniężny225%Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowebez zmian25%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

W lipcu decydujemy się na dość duże przetasowanie w modelu zrównoważonym. Tymczasowo opuszczamy region Europy Środkowo-Wschodniej jeśli chodzi o instrumenty udziałowe, aczkolwiek dokładamy lokalny dług. Środki na fundusz obligacji Środkowej i Wschodniej Europy pochodzą z likwidacji funduszu obligacji zamiennych. W miejsce funduszy tureckigo i polskiego decydujemy się na dość dużą pozycję w rozwiązaniu globalnym, które zapewni nam ekspozcycję, przede wszystkim na rynki rozwinięte poprzez spółki o dużych kapitalizacjach.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)715%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO)515%Fundusz selektywny akcyjny akcji polskichminus 15%0%
Caspar Akcji Tureckich615%Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiegominus 15%0%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)610%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostubez zmian10%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)610%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian10%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD)515%Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świataminus 15%0%
UniKorona Pieniężny220%Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowebez zmian20%
UniObligacje Nowa Europa40%Subfundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w Europie Środkowej i Wschodniejplus 15%15%
BlackRock GF Global Equity Income Fund A2 (hedged PLN)50%Globalny fundusz akcji, skupiający się na rynkach rozwiniętych, w portfelu znajdują się głównie spółki o dużej kapitalizacjiplus 30%30%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Podobnie jak w przypadku modelu zrównoważonego, decydujemy się na opuszczenie rynku akcji polskich. Uzyskane środki inwestujemy w Japonii, na szerokim rynku. Liczymy na decyzje japońskich funduszy emerytalnych o zwiększeniu zaangażowania na giełdzie w Tokio.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD)520%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)629%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”bez zmian29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)726%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian26%
Caspar Akcji Polskich510%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichminus 10%0%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)615%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian15%
BlackRock GF Japan Flexible Equity A2 (USD)60%Fundusz akcji japońskich inwestujący na szerokim rynku, niezaleznie od kapitalizacji rynkowej i sektorów.plus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Tymczasowo opuszczamy rynek akcji polskich. Liczymy, na tzw. blue-chipy z Europy Zachodniej. W składzie nowego funduszu znajdziemy przede wszystkim spółki o dobrej kondycji finansowe płacące regularnie dywidendę.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 710%Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznychbez zmian10%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)715%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiabez zmian15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR)620%Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii)bez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)625%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.bez zmian25%
Caspar Akcji Polskich510%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichminus 10%0%
Franklin European Dividend Fund N(acc)PLN-H150%Fundusz dużych spółek z krajów Europy Zachodniejplus 10%10%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.