EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna „jak inwestować w fundusze”
– czerwiec 2014

Optymizm w serca inwestorów wlał prezes EBC, a także coraz lepiej zachowujące się rynki wschodzące, które znowu przyciągają kapitał. My jednak stawiamy na inwestycje globalne.

Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego, swoją decyzją o obniżeniu stóp procentowych tchnął nieco optymizmu w serca inwestorów. Cieszyć się mogą ci z nich, którzy zdecydowali się na alokację swoich środków w dług, bo ten zachował się nadspodziewanie dobrze i był doskonałym zródłem zarobku. Cieszy również coraz lepsze zachowanie rynków wschodzących, które zaczęły ponownie przyciągać kapitał. Przebudziła się również Japonia, która przyprawiała inwestorów o ból serca przez ostatnie dwanaście miesięcy. Istotne są tutaj waluty, słabszy jen w stosunku do dolara amerykańskiego mógłby bardzo pomóc. W kontekście zbliżających się wakacji, oczekujemy względnie spokojnego zachowania kluczowych rynków, pozostając jednocześnie lekko optymistyczni. Biorąc pod uwagę wyceny historyczne, rynki rozwnięte nie są tanie – należy uważać na ryzyko małej korekty, aczkolwiek jest to zupełnie normalne na długo rosnących giełdach. Wraz z napływem kapitału będziemy mieli większe oczekiwania co do rynków krajów gospodarek wschodzących. Trzymamy się swojego założenia, że inwestycje globalne dają przewagę nad inwestowaniem w jednym regionie, stąd skład naszych modeli pozostaje mocno zdywersyfikowany.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Poprzedni miesiąc był zdecydowanie pozytywny dla długu skarbowego, zwłaszcza państw peryferyjnych strefy euro. Spadki rentowności doprowadziły do wzrostu wycen obligacji będących już w portfelach funduszy. Skorzystała na tym również tzw. Nowa Europa, czyli państwa środkowo-wschodniej Europy. Redukujemy udział obligacji wysokich rentowności, mając na celu zarówno redukcję ryzyka, jak i większą dywersyfikację poprzez zwiększenie udziału rozwiązania uniwersalnego-globalnego. Nieznacznie rośnie również udział obligacji zamiennych i instrumentów krótkoterminowych

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD)420%Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świataminus 20%0%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1)320%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymplus 5%25%
UniObligacje Nowa Europa4 28%Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europyplus 5%33%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD)512%Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego świataplus 5%17%
UniKorona Pieniężny220%Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarboweplus 5%25%
     Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

Struktura modelu zrównoważonego wygląda atrakcyjnie. Cześć dłużna to przede wszystkim bezpieczeństwo środków, część akcjyjna to globalnie zdywersyfikowany portfel składający się z ciekawych rozwiązań. Mamy tutaj sporo mniejszych spółek, a te często mają duży potencjał wzrostu. Redukujemy nieco pozycje w akcjach polskich i korzystając z niskich wycen w Azji, zwiekszamy ekspozycję na tamtejszy rynek.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR)715%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO)520%Fundusz selektywny akcyjny akcji polskichminus 5%15%
Caspar Akcji Tureckich615%Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiegobez zmian15%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)65%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostuplus 5%10%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)610%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian10%
Schroder ISF Global Convertible Bond Acc A (USD)515%Fundusz inwestuje w obilgacje zamienne z całego światabez zmian15%
UniKorona Pieniężny220%Fundusz inwestuje w krótkoterminowe papiery dłużne zarówno korporacyjne jak i skarbowebez zmian20%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

W wypadku modelu akcyjnego udalo nam się osiągnąć satysfakcjonującą strukturę, z ekspozycją na rynki rozwijające się i rozwinięte. Mamy w tym modelu zarówno Stany Zjednoczone, Azję Południowo-Wschodnią, Japonię, jak i Polskę oraz spółki o Europy Zachodniej. Z zainteresowaniem przyglądamy się regionom Azji i Pacyfiku, gdzie wyceny spółek są jeszcze dalekie od historycznych maksimów.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD)520%Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowymbez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)629%Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem „azjatyckich tygrysów”bez zmian29%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)726%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian26%
Caspar Akcji Polskich510%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichbez zmian10%
Schroder ISF European Smaller Companies A (Acc) (USD)615%Fundusz skupiający się na spółkach o małej kapitalizacji z krajów Europy Zachodniej, w tym z Wielkiej Brytaniibez zmian15%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Rozczarowaniem okazały się surowce. Mogło się zdawać, że rosyjsko-ukraiński konflikt będzie napędzał popyt na metale szlachetne, zwłaszcza złoto, ale jego cena nie osiągnęła satysfakcjonujących nas poziomów. Decydujemy się na likwidację pozycji i zwiększenie udziału spółek biotechnologicznych oraz azjatyckich. Pierwsze, choć nie są już bardzo tanie, wciąż kuszą potencjałem wzrostu, z kolei Azja to rynek o dużym potencjale, nie do końca widocznym w wycenach giełdowych.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w czerwcuNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 75%Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznychplus 5%10%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD)715%Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowiabez zmian15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD)720%Fundusz akcyjny małych spółek japońskichbez zmian20%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR)620%Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii)bez zmian20%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD)620%Fundusz inwestuje w Azji, w krajach o dużym potencjale wzrostu.plus 5%25%
Caspar Akcji Polskich510%Subfundusz selektywny akcyjny akcji polskichbez zmian10%
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (Acc) (USD)610%Fudnusz inwestujący w spółki z branży wydobycia i przetwórstwa metali szklachetnychminus 10%0%
     Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg i Michał Górczewski, analityk

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.