EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– październik 2013

Po pierwsze dziękujemy, że tak wiele osób zainteresowało się naszą inicjatywą. Działa to na nas mobilizująco.

W październiku nie robimy zdecydowanych zmian. W ostatnim okresie mamy do czynienia z kwestią limitu zadłużenia w USA oraz problemów z zawiązaniem koalicji w Niemczech, a co za tym idzie – sporej nerwowości na rynkach kapitałowych. Brak również klarownych przesłanek dotyczących końca bądź kontynuacji QE (luzowania ilościowego), aczkolwiek można założyć, że tutaj do końca kadencji Bena Bernanke (styczeń 2014 r.) nic niespodziewanego się nie wydarzy.

Przeprowadzone transakcje mają na celu poprawienie dywersyfikacji portfeli oraz przesunięcie aktywów z pozycji, które stały się relatywnie drogie, do tych, w których można upatrywać większego wzrostu.

Informacje na temat zmian w poszczególnych modelach, Czytelnik znajdzie w tabelach.

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

wychodzimy nieco bardziej poza region Europy Środkowo-Wschodniej w kwestii długu. Zwiększamy ekspozycję na dług globalny rynków wschodzących.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpisZmiana w październikuNowy udział %
Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 3 10% Fundusz inwestujący w dług dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej minus 2% 8%
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 10% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków bez zmian 10%
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) 4 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 20%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 20%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 3 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 20%
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnego długu o dobrej jakości +2% 22%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

zmniejszamy ekspozycje na Japonię, do której jeszcze będziemy wracać, czekamy na rezultaty ze spółek. Dodajemy dług EM, za którym przemawia dobry yield.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpisZmiana w październikuNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 25% Fundusz mieszany globalny z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich -5% 15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 6 20% Fundusz selektywny akcyjny akcji polskich bez zmian 20%
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 20% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków bez zmian 20%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 15% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks bez zmian 15%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 3 5% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków Nabycie w październiku 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

jesteśmy ostrożni, zwiększamy udział w rozwiązaniu relatywnie bezpiecznym jak na fundusz akcyjny. Październik to miesiąc dużych wahań, a tego ryzyka chcemy uniknąć.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpisZmiana w październikuNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD) 5 30% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym -5% 25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 20% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” bez zmian 20%
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 6 20% Fundusz inwestujący w akcje dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej -5% 15%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 20%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 10% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks +10% 20%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

biotechnologia jest już droga, ciężko będzie o nowe szczyty, gdy mamy w US napiętą sytuację polityczną. Dywersyfikujemy się globalnie, poprzez fundusz BlackRock GF World Technology.

FunduszRyzyko 1-7Udział w portfeluOpisZmiana w październikuNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 7 25% Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych -10% 15%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 25% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 25%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 25% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks bez zmia 25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 25% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich -10% 15%
BlackRock GF World Technology 7 10% Fundusz spółek technologicznych z całego świata +10 10%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Michał Górczewski

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.