EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Szkoła inwestycyjna “jak inwestować w fundusze”
– listopad 2013

Szanowni Państwo,
minął kolejny miesiąc, czas więc na dokładną analizę sytuacji i na zmiany. Nie są one rewolucyjne, ale jednak rynek wymusił na nas kilka ruchów, które powinny zwiększyć wartość naszych inwestycji.

Tym razem nastawiamy się na działania odrobinę bardziej agresywne – i to zarówno w Modelu Defensywnym, jak i Akcyjnym. Chcemy skorzystać na wzrostach akcji w Starej Europie, więc pewnych zmian dokonujemy także w Modelu Specjalistycznym.

Szczegółowe informacje na temat zmian w poszczególnych modelach znajdziecie Państwo w tabelach.

Miłej i pouczającej lektury!

Przykładowe modele

Model konserwatywny:

Komentarz:

Zwiększamy nieco ryzyko poprzez zastąpienie subfunduszu Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy przez UniObligacje Nowa Europa, które są podobne w założeniach, ale fundusz Union Investment jest nieco bardziej agresywny. Nadal pozostajemy w regionie. Portfel osiągnął dobry rezultat, zachowuje się przewidywalnie, bez większych odchyleń.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w listopadzieNowy udział %
Caspar Obligacji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 3 8% Fundusz inwestujący w dług dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej minus 8% 0%
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 10% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków bez zmian 10%
BlackRock GF Global High Yield Bond A2 (USD) 4 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 20%
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 20%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 3 20% Fundusz obligacji wysokiej rentowności z całego świata bez zmian 22%
Templeton Global Bond N (acc) (PLN-H1) 3 20% Fundusz globalnego długu o dobrej jakości bez zmian 20%
UniObligacje Nowa Europa 4   Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy plus 8% 8%
          Łącznie: 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model zrównoważony

Komentarz:

Zwiększamy ryzyko portfela poprzez redukcję pozycji Quercus Ochrony Kapitału na rzecz rozwiązania dłużnego Union Investment UniObligacje Nowa Europa. Dodatkowo, inwestujemy 10% aktywów w Turcji poprzez fundusz Caspar Akcji Tureckich. Turcja jest tania i traktujemy ją jako możliwość pozyskania atrakcyjnych aktywów w dobrej cenie.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w listopadzieNowy udział %
Templeton Global Total Return A (acc) (PLN-H1) 3 25% Fundusz mieszany globalny z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged (EUR) 7 15% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich bez zmian 15%
Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 6 20% Fundusz selektywny akcyjny akcji polskich bez zmian 20%
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) 2 20% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków minus 15% 5%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 15% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks bez zmian 15%
BlackRock GF Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged (PLN) 3 5% Fundusz pieniężny zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo powierzonych środków bez zmian 5%
Caspar Akcji Tureckich 6   Fundusz akcyjny aktywnie zarządzany selektywny rynku tureckiego plus 10% 10%
UniObligacje Nowa Europa 4   Fundusz inwestuje w dług i instrumenty rynku pieniężnego w rejonie Środkowo-Wschodniej Europy plus 5% 5%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model akcyjny:

Komentarz:

Likwidujemy pozycję w Skarbiec Market Neutral, wykorzystując wolne środki do zwiększenia alokacji w akcje małych spółek japońskich (BR GF Japan Small and MidCap Opportunities) oraz w fundusz Caspara. To podejście bardziej agresywne, ale wierzymy we wzrosty na tych rynkach. Nie do końca satysfakcjonujący wynik w stosunku do benchmarku wynika z niedoważenia akcji polskich, które były jedną z najlepiej zachowujących się klas aktywów w ostatnim okresie.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w listopadzieNowy udział %
Templeton Global N (acc) (USD) 5 25% Fundusz globalnie zdywersyfikowany inwestujący w szeroki wachlarz instrumentów dłużnych z zabezpieczonym ryzykiem walutowym bez zmian 25%
BlackRock GF Asian Dragon A2 (USD) 6 20% Fundusz akcyjny inwestujący w spółki działające w krajach określanych mianem “azjatyckich tygrysów” bez zmian 20%
Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Caspar Parasolowy FIO) 6 15% Fundusz inwestujący w akcje dobrej jakości w Europe Środkowo-Wschodniej plus 10% 25%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 20% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich plus 10% 30%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 20% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks minus 20% 0%
        Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

 

Model specjalistyczny:

Komentarz:

Likwidujemy pozycję w Skarbiec Market Neutral, w jej miejsce nabywając Franklin European Small-Mid Cap Growth – aby móc partycypowac we wzrostach w Starej Europie. Wybieramy małe spółki o dużym potencjale wzrsotu. Duża część, spółek pochodzi ze Zjednoczonego Królestwa.

FunduszRyzyko 1-7Poprzedni udział w portfeluOpisZmiana w listopadzieNowy udział %
Franklin Biotechnology Discovery N (acc) (USD) 7 25% Fundusz inwestujący w akcje firm biotechnologicznych minus 5% 20%
BlackRock GF World Healthscience A2 (USD) 7 25% Fundusz inwestujący w akcje firm sektora ochrony zdrowia bez zmian 25%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 5 25% Fundusz inwestujący w akcje w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jednocześnie zabezpieczający ryzko wahań poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeks minus 25% 0%
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 (USD) 7 25% Fundusz akcyjny małych spółek japońskich minus 5% 20%
BlackRock GF World Technology 7 10% Fundusz spółek technologicznych z całego świata bez zmian 10%
Franklin European Small-Mid Cap Growth N (acc) (EUR) 6   Fundusz małych spółek o potencjale wzrostu z krajów Statej Europy (zwłaszcza Wielkiej Brytanii) plus 25% 25%
          Łącznie 100%

LEGENDA: 1 to ryzyko najmniejsze, 7 – największe

Andrzej Miszczuk, Michał Górczewski

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.