OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Nieodpłatne doradztwo inwestycyjne w Polsce

Inwestowanie staje się obecnie niezwykle ważne w kontekście budowania stabilnej przyszłości finansowej. Jednak dla osób, które nie mają doświadczenia w świecie finansów jak i rynków kapitałowych zagadnienie to może okazać się trudne i niezrozumiałe.


Dlatego też, tak ważna staje się profesjonalna pomoc i wsparcie w tym obszarze. Rozwiązaniem może być nieodpłatne doradztwo inwestycyjne – coraz popularniejsza w naszym kraju inicjatywa, która ma na celu pomoc początkującym inwestorom w podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych. Zatem czym dokładnie jest nieodpłatne doradztwo inwestycyjne i jak F-Trust wpisuje się w tę ideę? Więcej w poniższym artykule.


Nieodpłatne doradztwo inwestycyjne w Polsce

Czym jest nieodpłatne doradztwo inwestycyjne?

Doradztwo inwestycyjne to usługa oferowana przez różne instytucje, w tym banki, firmy inwestycyjne i inne organizacje finansowe, która ma na celu pomoc klientom w podejmowaniu przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

Usługa doradztwa inwestycyjnego polega na dostarczaniu klientowi rekomendacji, które są dostosowane do jego indywidualnego doświadczenia, potrzeb oraz zdolności do akceptacji ryzyka. Rekomendacje inwestycyjne mogą być przesyłane klientowi regularnie, okresowo lub doraźnie, w zależności od jego potrzeb. Ostateczną decyzję inwestycyjną zawsze podejmuje klient, co umożliwia mu zachowanie pełnej kontroli nad swoimi inwestycjami. Jednocześnie ma on możliwość korzystania z cennych rekomendacji pochodzących od dystrybutora.

Należy pamiętać, że nieodpłatne doradztwo inwestycyjne, oferowane jest tylko przez dystrybutorów z zezwoleniem KNF na dokonywanie transakcji na funduszach inwestycyjnych, którzy nie mogą pobierać za to opłat, ani doradzać w zakresie innych instrumentów, takich jak akcje czy obligacje. Ze względu na różnorodność usług świadczonych przez doradców finansowych ocena ich kompetencji w określonym obszarze może okazać się trudna. W związku z tym, przed powierzeniem doradcom oszczędności, zaleca się klientom weryfikację ich zezwoleń i licencji.

Według § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 roku w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego podmioty te powinny w odniesieniu do określonych instrumentów opracowywać rekomendacje w oparciu o potrzeby i sytuację klienta.

F-Trust a nieodpłatne doradztwo inwestycyjne

W F-Trust oferujemy naszym Klientom nie tylko produkty oszczędnościowe i inwestycyjne, ale zapewniamy także nieodpłatne doradztwo inwestycyjne. Dzięki temu, że jesteśmy firmą prywatną, wchodzącą w skład grupy niezwiązanej kapitałowo z jakąkolwiek dużą instytucją finansową zachowujemy pełną niezależność w procesie wyboru oraz proponowania naszym Klientom produktów finansowych.

F-Trust SA. działa na podstawie zezwolenia z dnia 17 listopada 2011 roku udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na działalność polegającą na pośredniczeniu w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych.

Zgodnie z art. 32 ust. 2b ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, jesteśmy uprawnieni do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do jednostek uczestnictwa/tytułów uczestnictwa, w zakresie których posiadamy zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu oraz przekazywaniu zleceń.

Usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w F-Trust – krok po kroku

Proces tworzenia rekomendacji inwestycyjnej dla klientów F-Trust przebiega według ściśle określonej procedury.

1. Analiza potrzeb klienta


Przed rozpoczęciem świadczenia usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego Doradca F-Trust podczas spotkania z klientem lub za pośrednictwem testu wiedzy i doświadczenia (dostępnego na naszej autorskiej Platformie Funduszy Inwestycyjnych) określa rekomendowane nabycie, zbycie lub inne zlecenie związane z uczestnictwem w funduszu. Przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu usługi może zalecić również powstrzymanie się od nabycia, zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu.

Jakie kryteria dotyczące funduszu są rozpatrywane w przypadku analizy potrzeb klienta:

a. Poziom ryzyka wynikającego z inwestycji jest odpowiedni do jego możliwości inwestycyjnych.

b. Fundusz ma charakter pozwalający na zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka przez klienta na podstawie posiadanej przez niego wiedzy i doświadczenia związanego z inwestowaniem.

c. Fundusz uwzględnia jego sytuację finansową.

d. Fundusz realizuje ogólne cele inwestycyjne, które przed inwestycją stawia sam klient.

2. Rekomendacja inwestycyjna


Określenie powyższych punktów jest konieczne do stworzenia rekomendacji inwestycyjnej dla klienta. Uwzględnia ona rozwiązania inwestycyjne, które najlepiej spełniają kryteria określone przez niego w ramach wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania w fundusze inwestycyjne.

3. Odmowa wypełnienia testu


Klient nie ma obowiązku wypełnienia testu. W przypadku odmowy lub niepełnego udzielenia odpowiedzi powinien mieć on jednak świadomość, że Doradca nie ma możliwości rzetelnej oceny jego sytuacji i tym samym może nie być w stanie przedstawić mu wszystkich odpowiednich dla niego produktów inwestycyjnych.

Nieodpłatne doradztwo inwestycyjne – kluczem do mądrych inwestycji?

Nieodpłatne doradztwo inwestycyjne staje się w dzisiejszych czasach niezwykle cenną usługą, przede wszystkim dla tych, którzy są zainteresowani pomnażaniem swojego kapitału. Pomaga inwestorom nie tylko w zrozumieniu złożoności procesu inwestycyjnego, ale także podejmowaniu mądrych decyzji i osiąganiu określonych celów finansowych bez dodatkowych kosztów. Umożliwia także zachowanie pełnej kontroli nad własnymi inwestycjami, przy jednoczesnym korzystaniu z profesjonalnych rekomendacji.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.