EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Kup fundusz Caspar Globalny lub Caspar Akcji Europejskich i odbierz dowolny przewodnik Lonely Planet lub Pascal

Dwie różne koncepcje na funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych, za którymi stoją zarządzający Caspar TFI: Błażej Bogdziewicz, Andrzej Miszczuk oraz Piotr Rojda i jedna wspólna cecha – doskonałe wyniki.

Jeśli nie posiadasz jeszcze subfunduszy Caspar Akcji Europejskich, Caspar Globalny – kup je za pośrednictwem Platformy i odbierz dowolny przewodnik z serii Pascal lub Lonely Planet.

Co zrobić by otrzymać przewodnik ?

  1. 1.Zaloguj się na Platformę Funduszy F-Trust (jeśli jeszcze nie posiadasz konta – załóż je wystarczy do tego jedynie adres email i 1 minuta wolnego czasu).

    ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO
  2. 2.Przejdź do zakładki „Kup Fundusz” na Platformie Funduszy i wybierz jeden z subfunduszy: Caspar Akcji Europejskich lub Caspar Globalny. Dokonaj nabycia jednostek wybranego subfunduszu za minimum 1000 zł.
  3. 3.Opłać zlecenie zgodnie z informacją, która pojawi się na koniec procesu nabycia. Masz na to 30 dni od daty dokonania transakcji za pośrednictwem Platformy.
  4. 4.Wypełnij ankietę po przeprowadzonej transakcji. W ankiecie koniecznie podaj adres email, którym logujesz się na Platformie Funduszy F-Trust.

    WYPEŁNIJ ANKIETĘ
  5. 5.Po spełnieniu warunków określonych w punktach 1-4 skontaktujemy się z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu ustalenia szczegółów dostarczenia wybranego przez Ciebie przewodnika.

 

 

Nota prawna 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA
F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Informacje dotyczące ryzyka
F-Trust SA informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.

Informacje o konflikcie interesów
F-Trust SA posiada w swojej ofercie m.in. jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład funduszu Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzanego przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej jako „Caspar TFI”). Zarówno F-Trust jak i Caspar TFI są spółkami zależnymi w stosunku do spółki Caspar Asset Management SA, w związku z czym prowadzą działalność w ramach jednej grupy kapitałowej. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w związku z prowadzoną działalnością dystrybucyjną F-Trust może otrzymywać zróżnicowane wynagrodzenie od funduszy inwestycyjnych, towarzystw nimi zarządzających bądź funduszy zagranicznych. Na życzenie klienta F-Trust SA udostępnia informacje w zakresie wysokości stawek wynagrodzenia pobieranego przez F-Trust.