EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

Rejestr funduszy inwestycyjnych – wyszukiwarka

Zaprezentowana poniżej wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) skupia fundusze inwestycyjne dostępne są w ofercie F-Trust. Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy.


rejestr funduszy inwestycyjnych

‌‌

W F-Trust możesz inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem Platformy Funduszy (przez internet bez wychodzenia z domu), podczas bezpłatnych spotkań z naszymi doradcami, przez telefon lub w jednej z naszych placówek dowiedź się więcej

‌‌

Rejestr funduszy inwestycyjnych – wyszukiwarka

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (DIS) (USD) Mieszane 4 Uniwersalny Globalny +0.42%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 (H) (DIS) (EUR) Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -0.07%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) Mieszane 4 Uniwersalny Globalny +0.75%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) Mieszane 4 Uniwersalny Globalny +0.85%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Multi-Asset Income Fund A1 (H) (DIS) (PLN) Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -0.5%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) Akcyjne 6 Nieruchomości Globalny +3.73%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Property Securities A Acc USD (USD) Akcyjne 6 Nieruchomości Globalny +3.82%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) Akcyjne 6 Nieruchomości Globalny +3.68%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Property Securities A1 Acc USD (USD) Akcyjne 6 Nieruchomości Globalny +3.78%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Recovery A Acc USD (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +0.63%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc USD (USD) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Globalny +1.8%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Globalny +1.76%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Globalny +1.76%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc EUR (H) (EUR) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +3%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +3.1%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Sustainable Growth A1 Acc (hdg) PLN Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +2.98%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Target Return A ACC Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.97%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Global Target Return PLN (hdg) A1 ACC Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.86%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Greater China A Acc EUR (EUR) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -2.72%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Greater China A Acc USD (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -2.72%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Greater China A1 Acc USD (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -2.76%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc EUR - 5 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +1.62%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Healthcare Innovation A Acc USD Akcyjne 5 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +1.73%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Healthcare Innovation A1 Acc (hdg) PLN - 5 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +1.58%
2021-04-13
Szczegóły
Schroder ISF Indian Equity A Acc USD (USD) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -7.19%
2021-04-13
Szczegóły

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych (rejestr funduszy inwestycyjnych) dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych – ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO

Nie wiesz co to są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne jak to dział

Nota prawna 
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej, ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu.