EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Zaprezentowana poniżej wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych prezentuje fundusze inwestycyjne dostępne są w ofercie F-Trust. Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy.

‌‌

W F-Trust możesz inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem Platformy Funduszy (przez internet bez wychodzenia z domu), podczas bezpłatnych spotkań z naszymi doradcami, przez telefon lub w jednej z naszych placówek dowiedź się więcej

‌‌

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Skarbiec Spółek Wzrostowych A Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +23.28%
2020-06-03
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących EUR Dłużne 3 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +14.33%
2020-06-02
Szczegóły
Generali Globalnych Akcji Wzrostu A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +14.28%
2020-06-04
Szczegóły
Quercus Agresywny Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +13.9%
2020-06-03
Szczegóły
Quercus lev Akcyjne 7 Uniwersalny Polska +13.83%
2020-06-03
Szczegóły
Skarbiec Rynków Rozwiniętych A (USD) Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +13.39%
2020-06-03
Szczegóły
Allianz Artificial Intelligence Akcyjne 6 Zaawansowane technologie Globalny +13.07%
2020-06-02
Szczegóły
Skarbiec Top Brands Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +12.72%
2020-06-03
Szczegóły
AXA Subfundusz Selective Equity Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +11.89%
2020-06-03
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +11.6%
2020-06-03
Szczegóły
Generali Akcji Europejskich Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +11.1%
2020-06-04
Szczegóły
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +10.92%
2020-06-04
Szczegóły
PZU Dłużny Rynków Wschodzących kat. A Dłużne 3 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +10.51%
2020-06-02
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +10.26%
2020-06-03
Szczegóły
Quercus Global Growth Akcyjne 5 Zaawansowane technologie Globalny +10.25%
2020-06-03
Szczegóły
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Globalny +9.47%
2020-06-03
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 5 Uniwersalny Stany Zjednoczone +9.34%
2020-06-03
Szczegóły
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +9.2%
2020-05-27
Szczegóły
NN SFIO Europejski Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +8.82%
2020-06-03
Szczegóły
Generali Akcji Amerykańskich Akcyjne 4 Uniwersalny Stany Zjednoczone +8.74%
2020-06-04
Szczegóły
Allianz Małych Spółek Europejskich Mieszane 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte +8.67%
2020-06-02
Szczegóły
Generali Akcje Wzrostu A Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +8.59%
2020-06-04
Szczegóły
NN SFIO Japonia Akcyjne 6 Uniwersalny Japonia +8.53%
2020-06-03
Szczegóły
BPS AKCJI (KAT.A) Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +8.41%
2020-06-03
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +8.39%
2020-06-03
Szczegóły

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych – ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO

Nie wiesz co to są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne jak to dział

Nota prawna 
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej, ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu.