EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Zaprezentowana poniżej wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych prezentuje fundusze inwestycyjne dostępne są w ofercie F-Trust. Jeśli masz jakiekolwiek pytania napisz do nas lub zadzwoń. Chętnie pomożemy.

‌‌

W F-Trust możesz inwestować w fundusze inwestycyjne za pośrednictwem Platformy Funduszy (przez internet bez wychodzenia z domu), podczas bezpłatnych spotkań z naszymi doradcami, przez telefon lub w jednej z naszych placówek dowiedź się więcej

‌‌

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
UniAkcje: Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +6.34%
2018-11-14
Szczegóły
NN FIO Akcji Środkowoeuropejskich (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +5.39%
2018-11-08
Szczegóły
UniObligacje: Nowa Europa Dłużne 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +5.12%
2018-11-14
Szczegóły
Allianz India Equity (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +3.26%
2018-11-08
Szczegóły
Quercus lev Akcyjne 7 Uniwersalny Polska +3.06%
2018-11-13
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (A) Dłużne 4 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.78%
2018-11-08
Szczegóły
UniObligacje Aktywny Dłużne 3 Uniwersalny Polska +1.47%
2018-11-14
Szczegóły
Caspar Akcji Polskich A (A) Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +1.31%
2018-11-13
Szczegóły
UniAkcje: Daleki Wschód Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.31%
2018-11-14
Szczegóły
Noble Fund Africa and Frontier Akcyjne 6 Uniwersalny Frontier markets +1.25%
2018-11-13
Szczegóły
Novo Gotówkowy kat. A Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +1.15%
2018-11-09
Szczegóły
NN SFIO Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (A) Dłużne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.07%
2018-11-08
Szczegóły
Novo Obligacji Przedsiębiorstw kat. A Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Polska +1.02%
2018-11-09
Szczegóły
UniAkcje Biopharma Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalne rynki rozwinięte +0.88%
2018-11-14
Szczegóły
NN SFIO Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (A) Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +0.81%
2018-11-08
Szczegóły
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (os. fizyczne) Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +0.8%
2018-11-09
Szczegóły
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +0.8%
2018-11-09
Szczegóły
Novo Papierów Dłużnych kat. A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.78%
2018-11-09
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. B Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.75%
2018-11-09
Szczegóły
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (os. fizyczne) Akcyjne 7 Uniwersalny Polska +0.75%
2018-11-09
Szczegóły
Ipopema SFIO Short Equity Kat. B (instytucje) Akcyjne 7 Uniwersalny Polska +0.75%
2018-11-09
Szczegóły
NN FIO Akcji (A) Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +0.73%
2018-11-08
Szczegóły
Ipopema SFIO Dłużny kat. A Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.65%
2018-11-09
Szczegóły
Skarbiec Dłużny Uniwersalny Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.65%
2018-11-09
Szczegóły
Ipopema SFIO Dłużny kat. B Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.64%
2018-11-09
Szczegóły

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych dostępna jest także na Platformie Funduszy Inwestycyjnych – ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO

Nie wiesz co to są fundusze inwestycyjne? Fundusze inwestycyjne jak to dział

Nota prawna 
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej, ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu.