EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

WięcejIKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych

Wszystkie fundusze zaprezentowane w niniejszej wyszukiwarce funduszy inwestycyjnych dostępne są w ofercie F-Trust.

‌‌

Sprawdź jak możesz inwestować w fundusze inwestycyjne za naszym pośrednictwem, tylko u nas otrzymasz tak wiele możliwości kontaktu dowiedź się więcej

‌‌

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

min. pierwsza wpłata

waluta wpłaty

waluta funduszu

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
JPMorgan Global Healthcare Fund Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalny +5.81%
2017-06-26
Szczegóły
Quercus Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +5.66%
2017-06-26
Szczegóły
UniAkcje Biopharma Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalne rynki rozwinięte +4.92%
2017-06-27
Szczegóły
Caspar Akcji Tureckich S Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +4.75%
2017-06-26
Szczegóły
Caspar Akcji Tureckich A Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +4.71%
2017-06-26
Szczegóły
UniAkcje: Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +4.11%
2017-06-27
Szczegóły
JPMorgan Emerging Markets Opportunities Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +3.04%
2017-06-26
Szczegóły
NN FIO Akcji Środkowoeuropejskich Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +2.92%
2017-06-26
Szczegóły
JPMorgan Highbridge US STEEP Fund Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +2.81%
2017-06-26
Szczegóły
Skarbiec Market Opportunities Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +2.69%
2017-06-26
Szczegóły
Ipopema SFIO m-INDEKS Kat. A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +2.62%
2017-06-23
Szczegóły
Ipopema SFIO m-INDEKS Kat. B Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +2.58%
2017-06-23
Szczegóły
Quercus lev Akcyjne 7 Uniwersalny Polska +2.57%
2017-06-26
Szczegóły
Ipopema SFIO Globalnych Megatrendów Kat. A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +2.54%
2017-06-23
Szczegóły
Ipopema SFIO Globalnych Megatrendów Kat. B Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +2.54%
2017-06-23
Szczegóły
NN SFIO Nowej Azji Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +2.2%
2017-06-26
Szczegóły
Novo Akcji kat. A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska +2.17%
2017-06-27
Szczegóły
UniObligacje: Nowa Europa Dłużne 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +2%
2017-06-27
Szczegóły
JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +1.92%
2017-06-26
Szczegóły
NN SFIO Japonia Akcyjne 6 Uniwersalny Japonia +1.92%
2017-06-26
Szczegóły
Skarbiec Małych i Średnich Spółek Akcyjne 6 Małe i średnie spółki Polska +1.91%
2017-06-26
Szczegóły
KBC FIO Globalny Akcyjny Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +1.84%
2017-06-26
Szczegóły
KBC FIO Globalny Obligacyjny Mieszane 4 Uniwersalny Polska +1.82%
2017-06-26
Szczegóły
UniAkcje Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +1.75%
2017-06-27
Szczegóły
Novo Aktywnej Alokacji kat. A Mieszane 6 Uniwersalny Polska +1.73%
2017-06-27
Szczegóły

Nota prawna 
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.
Niniejsza wyszukiwarka nie stanowi jakiejkolwiek formy rankingu funduszy inwestycyjnych. Materiały zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią jakiejkolwiek rekomendacji dotyczącej inwestowania, porady inwestycyjnej, ani też nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.
Mimo dołożenia starań, wszelkie opisy dotyczące zaszeregowania funduszy mogą nie odzwierciedlać informacji o funduszach zawartych w odpowiednich prospektach informacyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecamy zapoznanie się z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Simple Share Buttons