EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Więcej

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

WięcejUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Union Investment TFI

Union Investment TFIF-Trust SA oferuje swoim klientom ponad dwadzieścia funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI. Są wśród nich fundusze akcji, fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze mieszane. Skorzystanie z oferty Union Investment pozwala inwestować na rynku globalnym, europejskich rynkach wschodzących, w Azji oraz oczywiście w Polsce.

Fundusze Union Investment TFI możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Union Investment TFI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE UNION INVESTMENT TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
UniAkcje Biopharma Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalne rynki rozwinięte +1.23%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje Dywidendowy Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +2.29%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje Globalny Dywidendowy Akcyjne 4 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte +0.3%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +1.37%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje Wzrostu Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +3.6%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje: Daleki Wschód Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +1.42%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje: Nowa Europa Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +2.88%
2017-09-20
Szczegóły
UniAkcje: Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -2.27%
2017-09-20
Szczegóły
UniAktywny Pieniężny Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.41%
2017-09-20
Szczegóły
UniDolar Pieniężny (USD) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny +0.1%
2017-09-20
Szczegóły
UniEURIBOR Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny +0.08%
2017-09-20
Szczegóły
UniKorona Akcje Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +3.65%
2017-09-20
Szczegóły
UniKorona Obligacje Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.23%
2017-09-20
Szczegóły
UniKorona Pieniężny Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.39%
2017-09-20
Szczegóły
UniKorona Zrównoważony Mieszane 4 Uniwersalny Polska +2.63%
2017-09-20
Szczegóły
UniLokata Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Polska +0.21%
2017-09-20
Szczegóły
UniObligacje Aktywny Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.17%
2017-09-20
Szczegóły
UniObligacje: Nowa Europa Dłużne 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +0.49%
2017-09-20
Szczegóły
UniStabilny Wzrost Mieszane 4 Uniwersalny Polska +1.84%
2017-09-20
Szczegóły
UniWIBID Plus Pieniężne 3 Uniwersalny Polska +0.2%
2017-09-20
Szczegóły

Simple Share Buttons