EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

Union Investment TFI

Fundusze Inwestycyjne Union Investment TFI w ofercie F-TrustF-Trust SA oferuje swoim klientom ponad dwadzieścia funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI. Są wśród nich fundusze akcji, fundusze dłużne, fundusze pieniężne, fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze mieszane. Skorzystanie z oferty Union Investment pozwala inwestować na rynku globalnym, europejskich rynkach wschodzących, w Azji oraz oczywiście w Polsce.

Fundusze Union Investment TFI możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Union Investment TFI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE UNION INVESTMENT TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
UniAkcje Biopharma Akcyjne 6 Biotechnologia i ochrona zdrowia Globalne rynki rozwinięte -2.57%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje Dywidendowy Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -3.54%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska -0.8%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje Selektywny Globalny Akcyjne 4 Uniwersalny Globalne rynki rozwinięte -3.76%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje Wzrostu Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.38%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje: Daleki Wschód Akcyjne 6 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii +0.75%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje: Nowa Europa Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.77%
2018-12-11
Szczegóły
UniAkcje: Turcja Akcyjne 7 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +0.68%
2018-12-11
Szczegóły
UniAktywny Dochodowy Pieniężne 2 Uniwersalny Polska 0%
2018-12-11
Szczegóły
UniDolar (USD) Pieniężne 1 Uniwersalny Globalny +0.12%
2018-12-11
Szczegóły
UniKorona Akcje Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -0.37%
2018-12-11
Szczegóły
UniKorona Dochodowy Pieniężne 2 Uniwersalny Polska -0.01%
2018-12-11
Szczegóły
UniKorona Obligacje Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.36%
2018-12-11
Szczegóły
UniKorona Zrównoważony Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.03%
2018-12-11
Szczegóły
UniObligacje Aktywny Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.55%
2018-12-11
Szczegóły
UniObligacje: Nowa Europa Dłużne 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące +0.9%
2018-12-11
Szczegóły
UniOszczędnościowy Dłużne 1 Obligacje korporacyjne Polska +0.18%
2018-12-11
Szczegóły
UniProfit Plus Pieniężne 3 Uniwersalny Polska +0.19%
2018-12-11
Szczegóły
UniStabilny Wzrost Mieszane 4 Uniwersalny Polska +0.22%
2018-12-11
Szczegóły