EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Klienci F-Trust zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nasze usługi są dla Ciebie zawsze
bezpłatne WIĘCEJ >>>

A A A

Rockbridge TFI – inwestuj przez internet, w placówce lub na spotkaniu z doradcą

Fundusze inwestycyjne Rockbridge TFI w ofercie F-Trust Rockbridge TFI to firma inwestycyjna, która od dwudziestu lat dostarcza polskim i zagranicznym klientom zróżnicowane produkty inwestycyjne i oszczędnościowych. W skład oferty wchodzą 34 fundusze inwestycyjne, plany oszczędnościowe i emerytalne oraz usługa zarządzania aktywami.

Subfundusze Rockbridge TFI możesz kupić przez internet za pomocą Platformy Funduszy podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE Rockbridge TFI dostępne w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Rockbridge Akcji Globalnych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +3.32%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +0.68%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge FIO Strategii Akcyjnej Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Polska -0.19%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Lokata Plus Pieniężne 1 Uniwersalny Polska +0.32%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Obligacji Dłużne 2 Uniwersalny Polska +0.57%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Rynków Surowcowych Akcyjne 5 Surowce i materiały Globalny -1.83%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Stany Zjednoczone +0.36%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących PLN Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -0.71%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Dywidendowy Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -3.71%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.57%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych [PLN] Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Polska +0.34%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Selektywny Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Polska -1.45%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Skarbowy Pieniężne 2 Uniwersalny Polska +0.28%
2019-01-15
Szczegóły
Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu Mieszane 3 Uniwersalny Polska +0.31%
2019-01-15
Szczegóły
ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ Zrównoważony Mieszane 4 Uniwersalny Polska 0%
2019-01-15
Szczegóły