EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Opera TFI – przez internet, w placówce lub z doradcą

Opera TFIOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA od lat postrzegane jest jako lider w zarządzaniu portfelami dłużnymi i pieniężnymi. Dowodem są bardzo dobre wyniki funduszy oraz nagrody przyznawane Novo Gotówkowemu oraz Novo Papierów Dłużnych. Parasol Novo FIO daje dostęp do szerokiej palety strategii, począwszy od bonów skarbowych i obligacji, poprzez fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone, a także polskie i zagraniczne fundusze akcji. W Novo FIO inwestorzy znajdą produkty dopasowany do swoich potrzeb i akceptowanego profilu ryzyka oraz zysku.

Fundusze Novo – Opera TFI możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

Informacje o Opera TFI

Zarządzające funduszami Novo FIO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami z najdłuższym na polskim rynku doświadczeniem. Opera TFI jest pierwszym w Polsce niezależnym od banków i zagranicznych instytucji finansowych Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych. Wykorzystując doświadczenie oraz swobodę działania niezależnej polskiej instytucji, OPERA TFI proponuje klientom nowoczesne i bezpieczne produkty dostosowane do ich potrzeb oraz zmian zachodzących na rynku.

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Novo Akcji kat. A Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -10.37%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Aktywnej Alokacji kat. A Mieszane 6 Uniwersalny Polska -7.57%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Globalnego Dochodu kat. A Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny -1.3%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Konserwatywny Oszczędnościowy kat. A Dłużne 2 Dłużne polskie korporacyjne Polska +0.46%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Małych I Średnich Spółek kat. A Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Globalny -3.02%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Obligacji Przedsiębiorstw kat. A Dłużne 3 Dłużne polskie korporacyjne Polska -0.25%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Papierów Dłużnych kat. A Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe Polska -0.16%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Stabilnego Wzrostu kat. A Mieszane 4 Uniwersalny Polska -2.1%
2020-02-24
Szczegóły
Novo Zrównoważonego Wzrostu kat. A Mieszane 5 Uniwersalny Polska -4.81%
2020-02-24
Szczegóły