EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Noble Funds TFI – przez internet, w placówce lub z doradcą

Fundusze Inwestycyjne Noble Funds TFI w ofercie F-TrustFundusze akcyjne, fundusze mieszane, fundusze absolutnej stopy zwrotu, dłużne i fundusze mieszane – tak wygląda oferta Noble Funds TFI dostępna w F-Trust SA. Większość spośród dziewięciu funduszy inwestycyjnych, które klient może kupić w F-Trust ma charakter uniwersalny, jeden to fundusz małych i średnich spółek. Większość funduszy Noble TFI inwestuje na rynku polskim, ale jest także fundusz globalny oraz fundusz inwestujący na rynkach zwanych „frontier”.

Fundusze Noble Funds TFI możesz kupić online za pomocą naszej Platformy Funduszy, podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju, oraz w naszych placówkach.

+Informacje o Noble Funds TFI

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NOBLE FUNDS TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY):

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Noble Fund Africa and Frontier Akcyjne 6 Uniwersalny Frontier markets +4.06%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +4.54%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Akcji MiŚ Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +2.15%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Global Return Absolutnej stopy zwrotu 4 Uniwersalny Globalny +0.98%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Mieszany Mieszane 4 Uniwersalny Polska +0.28%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe Polska +2.03%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Oszczędnościowy Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.04%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus Mieszane 4 Uniwersalny Polska +2.32%
2019-06-19
Szczegóły
Noble Fund Timingowy Mieszane 5 Uniwersalny Polska +2.61%
2019-06-19
Szczegóły