EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Fundusze inwestycyjne Fidelity International

Fundusze inwestycyjne Fidelity w ofercie F-Trust Dostępna w F-Trust SA oferta Fidelity, jednej z największych na świecie firm zarządzania aktywami, obejmuje ponad pięćdziesiąt funduszy inwestycyjnych. Inwestorzy znajdą tu fundusze akcyjne, fundusze dłużne, fundusze obligacji i fundusze mieszane. Korzystając z propozycji Fidelity, można inwestować między innymi w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej, Japonii, Azji, na globalnych rynkach wschodzących, a także na rynku globalnym.

Fundusze Fidelity możesz kupić podczas spotkania z naszymi dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach a także na Platformie Funduszy. Po zakończeniu transakcji fundusze będą widoczne w Twoim portfelu na Platformie Funduszy F-Trust.

+Więcej informacji o Fidelity

FUNDUSZE INWESTYCYJNE FIDELITY DOSTĘPNE W OFERCIE F-TRUST (RÓWNIEŻ ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
FF - ASEAN Fund A Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+2.09%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Asian Bond Fund A Acc USD (USD)Dłużne3UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii-0.07%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD)Dłużne4Obligacje wysokich rentownościAzja-Pacyfik bez Japonii+0.98%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD)Akcyjne6Małe i średnie spółkiAzja-Pacyfik bez Japonii+1.99%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Asian Special Situations Fund A Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+2.59%
2019-11-11
Szczegóły
FF - China Consumer Fund A Acc USD (USD)Akcyjne6Pozostałe fundusze sektoroweAzja-Pacyfik bez Japonii+2.99%
2019-11-11
Szczegóły
FF - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR)Dłużne3UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+1.33%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Asia Fund A Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+2.91%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Asia Fund A Acc PLN (H) (PLN)Akcyjne5UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+2.84%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Asia Fund A Acc USD (USD)Akcyjne5UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+2.95%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+1.64%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN)Akcyjne5UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+1.3%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD)Akcyjne6UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+1.65%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR)Dłużne5UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące-0.24%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR)Dłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące-0.49%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD)Dłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące-0.27%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Euro Blue Chip Fund A Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+5.45%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR)Dłużne3UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte-1.07%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR)Pieniężne1UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte-0.09%
2019-11-11
Szczegóły
FF - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR)Dłużne2UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte-0.12%
2019-11-11
Szczegóły
FF - European Dynamic Growth Fund A Acc EUR (EUR)Akcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+4.23%
2019-11-11
Szczegóły
FF - European Dynamic Growth Fund A Acc PLN (H) (PLN)Akcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+3.9%
2019-11-11
Szczegóły
FF - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR)Dłużne3Obligacje wysokich rentownościEuropejskie rynki rozwinięte+0.76%
2019-11-11
Szczegóły
FF - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN)Dłużne3Obligacje wysokich rentownościEuropejskie rynki rozwinięte+0.94%
2019-11-11
Szczegóły
FF - France Fund A Acc EUR (EUR)Akcyjne6UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte+3.23%
2019-11-11
Szczegóły