EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
10 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

BPS TFI

Fundusze inwestycyjne BPS TFI w ofercie F-Trust BPS TFI powstało w 2010 roku. Wywodzi się z sektora banków spółdzielczych i należy do Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Od początku swojej działalności oferta funduszu była mocno dostosowana do potrzeb spółdzielców, czyli inwestycji w bezpieczne i płynne aktywa. Dzięki temu wyniki uzyskiwane właśnie na tych klasach aktywów od lat wyróżniają się na rynku. BPS TFI zostało wielokrotnie docenione przez rynek, a potwierdzeniem tego są m.in. nagrody dla Najlepszego funduszu gotówkowego i pieniężnego (BPS Płynnościowy) przyznane dwukrotnie (2014 r. i 2015 r. – „Złote Portfele”) przez dziennik Parkiet.

Oferta towarzystwa obejmuje głównie fundusze pienieżne i dłużne ale też ma bardziej ryzykowne rozwiązania związane z rynkiem akcji. BPS TFI zarządza największym w Polsce pod względem ilości pracodawców Międzyzakładowym Pracowniczym Programem Emerytalnym (PPE). Standardowe produkty emerytalne, jak IKE i IKZE również można znaleźć w ich ofercie.

Jak kupić fundusze

Fundusze BPS TFI można kupić na Platformie Funduszy, podczas spotkań z dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE BPS TFI

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
BPS AKCJI (KAT.A) Akcyjne 5 Uniwersalny Polska -0.73%
2020-10-22
Szczegóły
BPS Dłużny Dłużne 3 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.11%
2020-10-22
Szczegóły
BPS Konserwatywny (KAT.A) Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.04%
2020-10-22
Szczegóły
BPS Momentum Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +1.79%
2020-10-22
Szczegóły
BPS OBLIGACJI (KAT.A) Dłużne 3 Dłużne polskie uniwersalne długoterminowe Polska +0.2%
2020-10-22
Szczegóły
BPS OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Dłużne 3 Uniwersalny Polska +0.2%
2020-10-22
Szczegóły
BPS Spokojna Inwestycja Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.13%
2020-10-22
Szczegóły
BPS STABILNEGO WZROSTU (KAT.A) Mieszane 4 Uniwersalny Polska -0.22%
2020-10-22
Szczegóły