EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

AXA TFI – przez internet, w placówce lub na spotkaniu z doradcą

Fundusze inwestycyjne AXA TFI w ofercie F-TrustAXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w Polsce oferuje dostęp do kilkunastu funduszy inwestycyjnych i zarządza nimi. Naszym podstawowym celem inwestycyjnym jest pomnażanie kapitału klientów bez względu na to, czy szukają krótkoterminowej lokaty dla swoich pieniędzy, czy też w dłuższym terminie chcą inwestować w fundusze akcyjne. Niezależnie na jaki czas planujesz swoją inwestycję, jakie są Twoje oczekiwania dotyczące zysków oraz skłonność do podejmowania ryzyka wśród funduszy AXA znajdziesz rozwiązanie dla siebie.

Fundusze inwestycyjne AXA TFI można kupić na Platformie Funduszy, podczas spotkań z dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE AXA TFI (DOSTĘPNE TAKŻE PRZEZ INTERNET NA PLATFORMIE FUNDUSZY

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
UNIQA Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +5.71%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Akcji Amerykańskich Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone +7.87%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Akcji Europejskich Akcji ESG Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Europejskie rynki rozwinięte -0.42%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Małe i średnie spółki Polska +2.64%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Akcji Rynków Wschodzących Akcyjne 5 Uniwersalny Globalne rynki wschodzące +1.31%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych Dłużne 3 Obligacje korporacyjne Stany Zjednoczone +0.4%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Globalnej Makroalokacji Absolutnej stopy zwrotu 3 Uniwersalny Globalny +0.43%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Globalny Akcji Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +1.5%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Globalnych Strategii Dłużnych Dłużne 3 Uniwersalny Globalny +0.12%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Makroalokacji Mieszane 4 Uniwersalny Polska +4.04%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -0.25%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Obligacji Korporacyjnych Dłużne 2 Obligacje korporacyjne Polska -0.27%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Ostrożnego Inwestowania Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.04%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Selective Equity Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +4.52%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Selektywny Akcji Polskich Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +6.72%
2021-04-30
Szczegóły
UNIQA Stabilnego Wzrostu Mieszane 4 Uniwersalny Polska +0.57%
2021-04-30
Szczegóły