EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

AgioFunds TFI

AgioFunds TFI w ofercie F-Trust W ofercie F-Trust możesz nabyć fundusze inwestycyjne zarządzane przez AgioFunds TFI.

Wśród 7 funduszy inwestorzy znajdą strategie akcyjne, dłużne oraz strategię mieszaną. Za pośrednictwem AgioFunds TFI można lokować środki głównie w Polsce, choć dostępna jest również ekspozycja na rynki globalne.

Jak kupić fundusze AgioFunds TFI?

Jednostki uczestnictwa w funduszach AgioFunds TFI można kupić online poprzez Platformę Funduszy, ale klienci mogą też skorzystać z tradycyjnego sposobu i kupić fundusze AgioFunds TFI podczas spotkań z dyrektorami regionalnymi na terenie całego kraju oraz w naszych placówkach.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE AGIOFUNDS TFI (DOSTĘPNE TAKŻE ONLINE NA PLATFORMIE FUNDUSZY)

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +9.2%
2020-05-27
Szczegóły
AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek Akcyjne 5 Uniwersalny Globalny +7.51%
2020-05-27
Szczegóły
AGIO Akcji PLUS Akcyjne 5 Uniwersalny Polska +5.5%
2020-06-02
Szczegóły
AGIO Kapitał Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska +1.11%
2020-05-27
Szczegóły
AGIO Kapitał PLUS Dłużne 1 Dłużne polskie korporacyjne Polska +0.36%
2020-06-02
Szczegóły
AGIO Oszczędnościowy PLUS Dłużne 2 Dłużne polskie uniwersalne Polska +0.82%
2020-06-02
Szczegóły
AGIO Stabilny PLUS Mieszane 3 Uniwersalny Polska +2.75%
2020-06-02
Szczegóły