OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fundusze mieszane mogą być dobrym rozwiązaniem dla inwestorów

W czasach niepewności fundusze mieszane to dobry wehikuł inwestycyjny dla tych inwestorów, którzy nie chcą podejmować dużego ryzyka, ale jednak szukają sposobu ochrony swoich oszczędności przed inflacją. fundusze mieszane

Czym są fundusze mieszane?

Fundusze inwestycyjne mieszane inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje lub bony skarbowe. Ta konstrukcja łączy więc instrumenty ryzykowne – ale dające szansę wypracowania wysokiej stopy zwrotu – ze znacznie bezpieczniejszymi i co do zasady mniej podatnymi na wahania obligacjami. Tym samym fundusze mieszane samoistnie dywersyfikują ryzyko i dają ich posiadaczom większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Woda i ogień

W normalnych warunkach ekonomicznych fundusze inwestycyjne mieszane są z reguły adresowane do osób mniej doświadczonych oraz tych, które nie są przyzwyczajone do aktywnego zarządzania swoim majątkiem. Trzeba bowiem pamiętać, że akcje oraz obligacje są ze sobą odwrotnie skorelowane. Oznacza to, że w zależności od sytuacji rynkowej z reguły raz zarabiają akcje (niskie stopy procentowe, niewielka inflacja, znaczący wzrost gospodarczy), a raz obligacje (inflacja, wysokie stopy procentowe, niski lub zerowy wzrost gospodarczy).

Teraz do tych elementów dołączył nowy, który powoduje, że fundusze inwestycyjne mieszane zyskują w oczach inwestorów i mogą się stać atrakcyjne – niepewność kierunku, w którym w najbliższych miesiącach będzie podążała światowa gospodarka.

Czas niepewności

Po wielu latach bardzo niskiej inflacji oraz skrajnie, w praktyce w wielu krajach ujemnych, niskich stóp procentowych świat boryka się z inflacją, która jest efektem wychodzenia z pandemii koronawirusa, rosyjskiej napaści na Ukrainę i kryzysu energetycznego. I choć globalna gospodarka już hamuje, to jednak pojawiają się głosy, że uda się uniknąć grożącej nam recesji, a nawet jeśli ona jednak nadejdzie, to będzie płytka i niezbyt długa. W każdym razie płytsza i krótsza niż przewidywały czarne scenariusze.

Jednym ze źródeł tego umiarkowanego, a nawet nieśmiałego optymizmu są Chiny, które niedawno zerwały z polityką Zero covid i otwierają się na świat. Oznacza to zakończenie polityki lockdownów, ponownego otwierania zamkniętych często przez wiele miesięcy fabryk i wznawiania produkcji, a co za tym idzie także większego popytu na surowce. Nie ma natomiast wątpliwości, że świat będzie się borykał z inflacją, a wojna z nią potrwa długo i będzie uciążliwa.

Krótko mówiąc – nie bardzo wiadomo, w którym kierunku światowa gospodarka pożegluje i czy korzystniejsze będzie stawianie na akcje, czy na obligacje. W tej sytuacji fundusze mieszane wydają się być interesującym i dobrze rokującym na najbliższą przyszłość rozwiązaniem, bo w ich składzie są zarówno akcje, jak i obligacje.

Fundusze mieszane – jak zainwestować?

Wybierając konkretny fundusz mieszany warto poznać jego strukturę, to znaczy dowiedzieć się, jaka część aktywów jest inwestowana w akcje, a jaka w obligacje. Warto się też dowiedzieć, czy na pewno większość obligacji to papiery skarbowe, bezpieczniejsze niż obligacje korporacyjne i dowiedzieć się, na jakim rynku inwestowane są akcje. Ostatnie prognozy mówią bowiem, że z kryzysu szybciej będą wychodziły państwa określane jako rozwijające się, a dopiero później ten efekt osiągną rynki rozwinięte.

Inwestowanie w fundusze mieszane jest tak samo proste, jak we wszystkie inne instrumenty rynku kapitałowego. Można to zrobić umawiając się z doradcą finansowym lub korzystając z dostępnych w Internecie platform.Zobacz także:Nota prawna 

Informacje dotyczące treści

F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa. Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej.

Informacje dotyczące ryzyka

F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu.