OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Spadki na rynku długu – Mariusz Zaród, Ipopema TFI

Tak jak ocenialiśmy, na rynku długu po wyborach w Stanach Zjednoczonych obserwujemy większą zmienność. Rynki obligacji zaczęły tracić nie tylko w USA, ale również w Europie (Niemcy, peryferia) i na emerging markets (Polska i inne kraje EM, nie tylko europejskie).

Powody, które ukształtowały taką sytuację mają swoje źródło w programie wyborczym Donalda Trumpa. Należy do nich zaliczyć zapowiedź luzowania fiskalnego (obniżki podatków dla przedsiębiorstw, dla najbogatszych), czy zwiększenia nakładów na inwestycje publiczne – każdy z tych ruchów wpłynie na wzrost długu publicznego. Dodatkowym czynnikiem powodującym spadki cen obligacji może być podaż ze strony Chin. Donald Trump zapowiedział obłożenie chińskich towarów cłami, co doprowadziłoby do osłabienia chińskiej gospodarki. W odpowiedzi Państwo Środka, będące jednym z największych posiadaczy amerykańskich obligacji, chcąc przestrzec Kongres przed realizacją obietnic wyborczych prezydenta elekta, sprzedaje obligacje w USD. Dziś już możemy przypuszczać, że zapowiedzi Donalda Trumpa z kampanii prezydenckiej nie zostaną w pełni zrealizowane. Obserwujemy jak zaczął wycofywać się z części z nich, np. z zapowiadanego zakończenia reformy zdrowia, zwanej potocznie Obamacare.

W spadkach cen obligacji nie widać czynników stricte polskich. Polskie obligacje tracą, ponieważ tracą wszystkie światowe rynki obligacji. Dodatkowym argumentem dla spadków na polskim rynku jest fakt, że jest on największy i najbardziej płynny w regionie, dlatego inwestorzy zagraniczni redukujący pozycję na emerging markets decydują się finalizować transakcje na polskich dłużnych papierach wartościowych. Wzmożona podaż papierów z długiego końca krzywej w ostatnich dniach ze stosunkowo dobrym zachowaniem na krótkim końcu krzywej dochodowości sprawia, że nasze obligacje długoterminowe stają się znacznie bardziej atrakcyjne.

W ostatnim czasie zwiększaliśmy ryzyko na funduszach w miarę wzrostu rentowności obligacji. Przesunęliśmy się również z krótkoterminowych obligacji na obligacje długoterminowe, które ostatnio najbardziej ucierpiały. Zwiększenie alokacji miało miejsce na historycznie tanich poziomach wyceny zarówno w stosunku do aktualnych warunków gospodarczych, jak i wyceny papierów na krzywej dochodowości. Warto podkreślić, że obecnie polska krzywa dochodowości w sektorze papierów długoterminowych jest najtańsza od 2001 roku, a papiery średnioterminowe są najtańsze od 2003 roku (biorąc pod uwagę nachylenie krzywej). Doświadczamy sytuacji, która jest z pewnością zdarzeniem skrajnym o znikomym prawdopodobieństwie zaistnienia. W takiej sytuacji uzasadnione i logiczne jest utrzymywanie podwyższonego zaangażowania na długim końcu krzywej.

Z historycznej perspektywy zdarzały się już miesiące, w których jednostki funduszy obligacyjnych traciły po 2%, po czym w miarę szybko wracały na wyższe poziomy. Oczywiście nie mamy gwarancji, że tak się stanie i tym razem, ale prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest wysokie. Inwestycja w fundusz IPOPEMA Dłużny, który inwestuje tylko w obligacje skarbowe – w przeciwieństwie do funduszy akcyjnych – zawsze daje zarobić, ponieważ państwo zobowiązało się do wykupu posiadanych przez inwestorów obligacji. Odrobienie ostatnich strat jest kwestią czasu. Przeceny podobnych rozmiarów w ciągu minionych 10 lat występowały zaledwie pięciokrotnie. Warunki gospodarcze w Polsce nie uległy zmianie. W obecnej chwili rynki są pod wpływem emocji wywołanymi skalą przeceny. Brakuje zatem impulsu popytowego. Potencjalnie widzimy go w powrocie banków centralnych do gołębiej retoryki, ponieważ ostatnie wzrosty rentowności były same w sobie istotnym zacieśnieniem polityki monetarnej.

Wykres 1. Porównanie maksymalnych spadków od najwyższej wyceny z benchmarku dla polskiego rynku długu (EFAS>1), oraz z benchmarku dla polskiego rynku akcji (WIG Indeks). Porównanie od 31 grudnia 1999 roku.

Wykres 2. Polskie 10-letnie obligacje skarbowe – krzywa rentowności

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Ipopema TFI.

Nota prawna:Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wszelkie opinie i oceny wyrażane w niniejszym materiale są opiniami i ocenami IPOPEMA TFI S.A. lub jej doradców będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. Mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Prognozy dotyczące zachowania poszczególnych klas aktywów są oparte na założeniach, które niekoniecznie muszą się spełnić. Zmiana sytuacji ekonomicznej lub warunków rynkowych mogą spowodować, że rzeczywiste sytuacje będą inne od prognozowanych. Decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI są podejmowane na podstawie analizy sytuacji w momencie ich podejmowania i mogą być inne od przedstawionych powyżej. IPOPEMA TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z niniejszym materiałem. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organem Nadzoru dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.