EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – sierpień 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Poza wyjątkami z piątych miejsc rankingu funduszy polskich i zagranicznych, w naszym zestawieniu ponownie królują fundusze związane z rynkiem amerykańskim, a w szczególności z sektorem nowych technologii.

Od styczniowej korekty jest to jedyny rynek, który wyznaczył nowe maksima. Najgorzej sytuacja wygląda na rynkach wschodzących, gdzie zarówno fundusze akcji, jak i obligacji doznały istotnych przecen. Sierpień przyniósł nieco ukojenia, ale obraz od początku roku jest wyraźnie negatywny. Problemy Turcji, Argentyny czy Włoch, które odciskają się na funduszach inwestujących na rynkach wschodzących oraz w Europie, nie odbijają się na notowaniach w USA. Inwestorzy z nadzieję za to wsłuchują się w rozmowy handlowe prowadzone przez administrację Donalda Trumpa.

Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu sierpień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Okazji Rynkowych +9,88% +37,80% szczegóły funduszu
Skarbiec Spółek Wzrostowych +5.74% +29.94% szczegóły funduszu
AXA Subfundusz Akcji Amerykańskich +5.54% brak szczegóły funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek +5,44% +20,91% szczegóły funduszu
Quercus lev +3,79% -16,09% szczegóły funduszu

*31 lipca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r. **31 sierpnia 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.


Ranking funduszy inwestycyjnych sierpień 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu sierpień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF World Technology Fund A2 (Acc) (GBP) +8,37% +37,75% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Technology Fund A (Acc) (USD) +6,59% +29,57% szczegóły funduszu
FTIF Franklin US Opportunities Fund A (Acc) (EUR) +6,11% +27,69% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Growth Fund A2 (Acc) (EUR) +4,95% +30,93% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Global Convertible Securities Fund A (Acc) (EUR) +4,89% +16,33% szczegóły funduszu

*31 lipca 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r. **31 sierpnia 2017 r. – 31 sierpnia 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.07.2018r. do 31.08.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.07.2018r. do 31.08.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.