EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – marzec 2019

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Marcowe wyniki funduszy zdominowane zostały przez fundusze inwestujące w Indiach. Tamtejszy rynek akcji po silnej korekcie we wrześniu i październiku ubiegłego roku zdołał wejść na nowe, historyczne szczyty.

Pod względem wskaźnika cena do zysku, giełda indyjska wykazuje najwyższe wyceny wśród obserwowanych przez nas rynków. Trudno wskazać jakie czynniki powodują, że kapitał tak chętnie płynie na ten rynek w szczególności w okresie relatywnej słabości rynków wschodzących względem giełdy amerykańskiej, przy utrzymującym się mocnym dolarze. W perspektywie długoterminowej na pewno zachęca rosnąca populacja oraz produktywność tamtejszej gospodarki. Z innych pozycji należy zwrócić uwagę na fundusz małych i średnich spółek z rynku polskiego. Jest to segment rynku, który od dawna nie gościł wśród top pięciu funduszy w danym miesiącu. Czy to swojego rodzaju jaskółka zwiastująca ocieplenie na rynkach akcyjnych? Na najbliższym komitecie analitycznym będziemy szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytanie „Czy najgorsze w gospodarce jest już za nami?” Zapraszamy do kwietniowego Barometru Gospodarczego F-Trust..


Zapisz się do newslettera i otrzymuj wpisy Szkoły Inwestycyjnej (Ranking Funduszy, Raport Miesięczny, Barometr Gospodarczy), wpisy z naszego bloga oraz informacje o aktualnych promocjach na maila!


Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2019 r. – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu marzec 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Allianz India Equity +8.57% -1.72% szczegóły funduszu
Allianz Europe Equity Growth Select +4.02% +2.47% szczegóły funduszu
Skarbiec MiŚ Spółek A +3.76% -0.19% szczegóły funduszu
Skarbiec Market Opportunities A +3.30% -6.30% szczegóły funduszu
NN SFIO Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania +2.95% -7.01% szczegóły funduszu

*27 lutgo 2019 r. – 29 marca 2019 r. **29 marca 2018 r. – 29 marca 2019 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych marzec 2019 r. – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu marzec 2019*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BGF India A2 Acc EUR (EUR) +11.93% +11.67% szczegóły funduszu
Franklin India Fund A Acc EUR (EUR) +9.96% +4.03% szczegóły funduszu
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dis) (USD) +9.85% +6.32% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity A Acc USD (USD) +9.15% +2.77% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc USD (USD) +7.54% +0.40% szczegóły funduszu

*27 lutgo 2019 r. – 29 marca 2019 r. **29 marca 2018 r. – 29 marca 2019 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 01.03.2018 r. do 29.03.2019 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 27.02.2019 r. do 29.03.2019 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.