EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2018

JEST JUŻ DOSTĘPNY NAJNOWSZY RANKING FUNDUSZY F-TRUST

RANKING FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

W lutym doświadczyliśmy korekty wycen na wielu rynkach akcyjnych, po której nastąpiło większe lub mniejsze odreagowanie. Na rynku polskim odbicie było nikłe, zatem w takich sytuacjach przypominają o sobie rozwiązania, które grają na spadki. W dalszej części zestawienia zaczynają się pojawiać fundusze mieszane, które wobec przecen na rynkach akcyjnych plasują się w pierwszej piątce miesięcznych wyników. Z rozwiązań bazujących na akcjach na plus wyróżniły się dwa rodzaje funduszy: te operujące na rynkach określanych mianem „frontier”, czyli wczesne rynki wschodzące oraz te, które inwestują w spółki z nowych technologii.

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu luty 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus short +7.82% -10.97% szczegóły funduszu
Ipopema SFIO Short Equity Kat. A (instytucje) +7.23% -11.25% szczegóły funduszu
Quercus Stabilny +2.81% -1.65% szczegóły funduszu
Allianz Artificial Intelligence +2.55% +11.01% szczegóły funduszu
Caspar Akcji Europejskich A +1.98% +29.45% szczegóły funduszu

*31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. **28 lutego 2017 – 28 lutego 2018

Ranking funduszy inwestycyjnych luty 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu luty 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
FTIF Templeton Africa Fund A (Acc) (EUR) +3.83% +16.26% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Technology Fund A2 (Acc) (GBP) +3.73% +37.03% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A (Acc) (EUR) +2.79% +15.55% szczegóły funduszu
Fidelity Funds China RMB Bond Fund A (Acc) (EUR) +1.69% -2.40% szczegóły funduszu
Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund A (Acc) (EUR) +1.68% -12.03% szczegóły funduszu

*31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. **28 lutego 2017 – 28 lutego 2018

Sprawdź dlaczego warto inwestować z F-Trust!

Nasi pracownicy opowiadają o swoich zadaniach, filozofii inwestowania oraz standardach obsługi klienta.

Zobacz filmy

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.01.2018 r. do 28.02.2018 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.01.2018r. do 28.02.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.