EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – listopad 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Po Ameryce Łacińskiej przyszła pora na kolejne rynki wschodzące. Tym razem w rankingu królują fundusze akcyjne z rynku indyjskiego oraz Europy Środkowowschodniej, w tym z Polski.

Wydaje się, że jest to efekt gry pod porozumienie pomiędzy przywódcami USA i Chin, którego inwestorzy oczekiwali na szczycie G20 pod koniec listopada. Towarzyszył temu również gołębi komunikat z amerykańskiego banku centralnego, co dodatkowo zmniejszyło presję na umocnienie dolara. Z perspektywy danych makroekonomicznych interpretujemy te wzrosty w charakterze korekty, gdyż widzimy dalsze przesłanki do wolniejszego tempa rozwoju gospodarczego. Inwestorom zwracamy uwagę na podwyższoną zmienność na rynkach i możliwość szybkich i dynamicznych zmian wycen w obu kierunkach.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu październik 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +14.68% -14.47% szczegóły funduszu
UniAkcje: Turcja +6.87% -23.79% szczegóły funduszu
NN FIO Akcji Środkowoeuropejskich +6.66% -12.94% szczegóły funduszu
Allianz India Equity +6.47% -9.34% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +6.43% -12.24% szczegóły funduszu

*31 października 2018 r. – 30 listopada 2018 r. **30 listopada 2017 r. – 30 listopada 2018 r.

Ranking funduszy inwestycyjnych październik 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu październik 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF India Fund A2 (Acc) (USD) +11.61% -7.46% szczegóły funduszu
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dis) (USD) +11.56% -1.64% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Opportunities Fund A (Acc) (USD) +11.55% -3.51% szczegóły funduszu
FTIF Franklin India Fund A (Acc) (EUR) +11.22% -7.42% szczegóły funduszu
Schroder ISF Indian Equity Fund A (Acc) (USD) +10.44% -2.16% szczegóły funduszu

*31 października 2018 r. – 30 listopada 2018 r. **30 listopada 2017 r. – 30 listopada 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 31.10.2018r. do 30.11.2018r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 31.10.2018r. do 30.11.2018r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.