EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – lipiec 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Druga połowa roku rozpoczęła się dobrymi ruchami wzrostowymi cen akcji. USA 3,3%, Europa 3,1% a kraje rozwijające prawie 2%. Niestety Chiny straciły 2,7% w konsekwencji nowych ceł wprowadzanych przez USA.

Polskie akcje mierzone WIG zyskały 7,8% chociaż od początku roku mają jeszcze stratę 6,5%. Fundusze lewarowane miały więc dobry okres w drugiej połowie lipca kiedy ruszyły te wzrosty cen polskich akcji. Łączyło się to ze wzmocnieniem złotówki do dolara o 3,2% i do euro o 2,8%.

Wśród funduszy zagranicznych zestawienie uzupełniają fundusze inwestujące w spółki z Ameryki Łacińskiej gdyż Brazylia i Meksyk znalazły się wśród najlepszych rynków w okresie lipcowym. Przypominamy, że stopy zwrotu funduszy zagranicznych w walutach obcych podawane są w przeliczeniu na złotówkę. Poza Brazylia i Polską dobrze można było jeszcze zarobić w Szwajcarii, w Niemczech i USA. Wśród funduszy sektorowych wyróżniły się te, które zainwestowały w spółki finansowe (banki) i zdrowie (farmacja).

Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu lipiec 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Quercus lev +18,81% -10,92% szczegóły funduszu
Novo Akcji kat. A +10.05% -6,89% szczegóły funduszu
BPS AKCJI (KAT.A) +7,85% -10,92% szczegóły funduszu
NN SFIO Ameryki Łacińskiej +7,66% -7,49% szczegóły funduszu
Skarbiec Akcja +7,27% -1,25% szczegóły funduszu

*1 lipca 2018 r. – 31 lipca 2018 r. **31 lipca 2017 r. – 31 lipca 2018 r.


Ranking funduszy inwestycyjnych lipiec 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu lipiec 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
BlackRock GF Latin American Fund A2 (Acc) (GBP) +11,75% +2,45% szczegóły funduszu
FTIF Templeton Latin America Fund N (Acc) Hdg (PLN) +11,51% -3,12% szczegóły funduszu
Schroder ISF Latin American Fund A (Acc) (USD) +11,36% +4,04% szczegóły funduszu
BlackRock GF India Fund A2 (Acc) (USD) +6,37% +3,99% szczegóły funduszu
Fidelity Funds India Focus Fund A (Dis) (USD) +5,79% +7,77% szczegóły funduszu

*1 lipca 2018 r. – 31 lipca 2018 r. **31 lipca 2017 r. – 31 lipca 2018 r.

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 1.07.2018 do 31.07.2018. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 1.07.2018 do 31.07.2018. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.