EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 750 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Ranking funduszy inwestycyjnych – kwiecień 2018

Ranking funduszy inwestycyjnychOstatni etap naszego procesu analitycznego – podsumowanie najlepszych wyników funduszy inwestycyjnych w poprzednim miesiącu, w podziale na fundusze oferowane przez polskie TFI i zagraniczne firmy zarządzające. Pokaż cały proces

Za nami kwiecień, który przyniósł nieco odbicia na głównych parkietach, ale tematem inwestycyjnym numer jeden bez wątpienia była ropa naftowa, która dobiła do poziomu 70 dolarów za baryłkę.

Co ciekawe wzrosty notowań ropy oraz innych surowców odbywały się wbrew drożejącemu w kwietniu dolarowi, a historycznie pomiędzy walutą amerykańską, a surowcami zachodzi silna odwrotna korelacja. W efekcie na pierwszych miejscach w rankingu miesięcznym znajdziemy fundusze związane z rynkiem surowców energetycznych oraz metali przemysłowych. Zestawienie uzupełniają fundusze akcji w USA, Wielkiej Brytanii oraz Europie. Porównując wyniki z kwietnia z tymi obejmującymi ostatnie dwanaście miesięcy widać, że poza funduszem wzrostowym z rynku amerykańskiego oraz pozycji surowcowych wśród polskich TFI, kwiecień miał wyraźnie charakter korekcyjny. Przed nami maj, a wraz z nim pytanie, jak rosnące notowania surowców energetycznych przełożą się na inflację?

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2018 – polskie TFI

Fundusze polskieStopa zwrotu kwiecień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Esaliens Globalnych Zasobów +7.33% +11.26% szczegóły funduszu
Quercus lev +6.95% -9.45% szczegóły funduszu
Allianz Global Metals and Mining +6.79% +10.60% szczegóły funduszu
Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +6.78% +4.83% szczegóły funduszu
Esaliens Okazji Rynkowych +5.63% +3.85% szczegóły funduszu

*30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. **30 kwietnia 2017 – 30 kwietnia 2018


Aby otrzymywać wpisy comiesięczny ranking funduszy F-Trust na maila, zostaw swój adres w formularzu poniżej lub zarejestruj się na Platformie Funduszy F-Trust.


Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2018 – zagraniczne firmy zarządzające

Fundusze zagraniczneStopa zwrotu kwiecień 2018*Stopa zwrotu 12 miesięcy**
Schroder ISF Global Energy Fund A (Acc) (EUR) +15.26% -0.59% szczegóły funduszu
BlackRock GF World Energy Fund A2 (Acc) (EUR) +14.61% +3.34% szczegóły funduszu
FTIF Franklin Natural Resources Fund A (Acc) (EUR) +10.67% +0.33% szczegóły funduszu
Schroder ISF UK Equity Fund A (Acc) Hdg (USD) +9.18% +7.31% szczegóły funduszu
BlackRock GF US Growth Fund A2 (Acc) (EUR) +7.30% +14.68% szczegóły funduszu

*30 marca 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. **30 kwietnia 2017 – 30 kwietnia 2018

Zobacz także inne wpisy Szkoły Inwestycyjnej F-Trust:

Barometr gospodarczy F-Trust Portfele modelowe Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Nota prawna 
Niniejszy ranking obejmuje wszystkie fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie F-Trust, w okresie obejmującym przedział od 30.03.2018 r. do 30.04.2018 r. Tabela przedstawia zestawienie pięciu najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych na podstawie osiągniętej stopy zwrotu w okresie od 30.03.2018 r. do 30.04.2018 r. Jeżeli dany subfundusz/fundusz występuje w większej liczbie klas i walut, wówczas w tabeli został ujęty jedynie typ jednostki oraz waluta, które dla danego subfunduszu/funduszu wypracowały najwyższą stopę zwrotu.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.