EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe styczeń 2020

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

KOMENTARZ OGÓLNY – STYCZEŃ 2020

Nasze portfele modelowe dostosowane do poziomów ryzyka skończyły właśnie rok. Możemy zatem popatrzeć na ich wyniki z pewnej perspektywy i ocenić zachowanie się wycen na przestrzeni tych dwunastu miesięcy. Wyniki są zadowalające, choć należy pamiętać, że początek ubiegłego roku był wyjątkowo dobrym miejscem do wejścia na rynek akcji, niemniej cieszy ograniczona zmienność portfeli, dzięki przeważaniu części dłużnych w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku. Przesunięcie w stronę funduszy akcyjnych w końcówce roku również dało wymierne korzyści. Z większym, choć jeszcze nie maksymalnym udziałem funduszy akcyjnych wchodzimy w kolejny rok. W tym miesiącu mało zmian, a wyniki od początku roku dają powody do zadowolenia. Choć po takich wzrostach i przy tak wysokich nastrojach inwestorów, korekta rynkowa byłaby wręcz pożądana. Dlatego pozostawiamy sobie jeszcze miejsce na zwiększanie alokacji po stronie akcyjnej.

PORTFELE DORADZANE – STYCZEŃ 2020

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:
Wynik za ostatnie dwanaście miesięcy (wycena na 17 stycznia 2020 roku) to 7,36%, a od początku roku już ponad 1%. W portfelu zdecydowanie przeważają fundusze inwestujące na rynkach wschodzących, uzupełnione polskim długiem krótkoterminowym oraz rynkami rozwiniętymi. W tym miesiącu nie zmieniamy ani struktury, ani alokacji.

Zrównoważony

Komentarz:
Wynik za ostatnie dwanaście miesięcy (wycena na 17 stycznia 2020 roku) to 10,74%, a od początku roku już 1,80%. Wszystkie pozycje wypadły na plus nie tylko w ostatnim miesiącu, ale też kwartale, półroczu i roku. Do pełnego zaangażowania po stronie funduszy akcyjnych i mieszanych brakuje ok. 9 punktów procentowych. W tym miesiącu bez zmian.

Umiarkowanie agresywny

Komentarz:
Wynik za ostatnie dwanaście miesięcy (wycena na 17 stycznia 2020 roku) to 13,56%, a od początku roku już prawie 3%. Portfel jest szeroko zdywersyfikowany pod względem geograficznym, a struktura daje jeszcze miejsce do zwiększenia zaangażowania po stronie funduszy akcyjnych. Póki co zachowanie portfela jest zadowalające i nie wykonujemy zmian w tym miesiącu.

Agresywny

Komentarz:
Wynik za ostatnie dwanaście miesięcy (wycena na 17 stycznia 2020 roku) to 23,52%, a od początku roku już prawie 4%. Zdecydowanie przeważone są rynki rozwinięte, co dało w ostatnich tygodniach wymierne korzyści. W tym miesiącu kolejny raz robimy małe przesunięcie w kierunku rynków wschodzących – Schroder ISF Asian Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN). Struktura dług/akcje pozostaje bez zmian.

Portfel Specjalistyczny – STYCZEŃ 2020

Portfel specjalistyczny ma wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Podgląd portfela jest widoczny dla każdego użytkownika Platformy Funduszy. Portfel modelu specjalistycznego nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Komentarz:
Portfel zyskał w ostatnich dwunastu miesiącach ponad 13,52%, a w ostatnim miesiącu 2,73%. W tym miesiącu kontynuujemy przesuwanie kapitału z długu do akcji. Wzrost rentowności, który widzimy od sierpnia przekłada się już na wyniki funduszy dłużnych o większym duration. Zmniejszamy pozycję – Quercus Obligacji Skarbowych i otwieramy niewielką pozycję związaną sektorem wydobywczym – BGF World Mining A2 Acc PLN (H) (PLN).

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna 

Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.