EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Inflacja nie zaszkodzi obligacjom korporacyjnym – Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI w rozmowie o obligacjach korporacyjnych oraz rynku funduszy inwestycyjnych.

Zbigniew Kowalczyk z Agiofunds TFI w rozmowie z Piotrem Gajdzińskim o inflacji, sytuacji na rynkach finansowych, ryzyku i przewidywaniach na rok 2018.

Polacy wydają się być bardzo konserwatywnymi inwestorami. W ubiegłym roku w fundusze dłużne zainwestowali aż 11 mld zł, podczas gdy w fundusze akcyjne zaledwie 911 mln zł.

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: To skutek naszych doświadczeń sprzed kilku lat, z okresu 2008-2009, gdy spadki na giełdach, a co za tym idzie w funduszach akcyjnych, były naprawdę duże, a dla niektórych inwestorów wręcz katastrofalne. Dzisiaj ten strach jest podsycany przez media, czy blogerów, bo przecież co chwilę w przestrzeni publicznej pojawiają się wieści o giełdowych bańkach, zbliżającej się katastrofie. Te opinie nie znajdują potwierdzenia w twardych danych ekonomicznych, ale złe wieści lepiej trafiają do ludzkiej świadomości. Wolimy więc być ostrożni i wybierać instrumenty mniej ryzykowne. Trzeba też pamiętać, że wykształcenie ekonomiczne Polaków oraz doświadczenie na rynku kapitałowym jest mniejsze niż z krajach Europy Zachodniej i Ameryki. Ale są też inne przyczyny. Gdy spojrzy się na strukturę napływu pieniędzy do funduszy obligacji korporacyjnych to widać, że dominującą pozycję na tym rynku mają trzy towarzystwa. Oznacza to, że dużą rolę odgrywają sieci sprzedaży. To sprzedawcy w dużej mierze kształtują inwestycyjne preferencje klientów i wpływają na ich zachowania.

W fundusze dłużne w Polsce inwestują przede wszystkim przedsiębiorstwa, czy indywidualni klienci?

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Nie mam wglądu do takich danych, ale wydaje się, że przeważają osoby fizyczne. Fundusze dłużne, które cieszą się opinią bezpiecznych produktów inwestycyjnych, były w 2017 roku odbierane jako alternatywa dla lokat bankowych i w tym sensie ich zarządzający, wypracowując stopę zwrotu na poziomie 3-3,5%, mogą mówić, że w ubiegłym roku zanotowali sukces.

Co jest największym atutem funduszy obligacji korporacyjnych?

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Jeśli porównywać fundusze obligacji korporacyjnych z funduszami obligacji skarbowych, to przewaga tych pierwszych polega na wyższej oczekiwanej stopie zwrotu. Trzeba jednak pamiętać, że fundusze korporacyjne charakteryzują się nieco wyższym ryzykiem. Drugi atut obligacji korporacyjnych to zmienne oprocentowanie prawie wszystkich emisji polskich obligacji korporacyjnych. W portfelach funduszy obligacji skarbowych dominują obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, w związku z tym inwestor jest bardziej narażony na ryzyko stopy procentowej. W ubiegłym roku, gdy inflacja w Polsce była znikoma, nie miało to większego znaczenia. Jednak w tym roku inflacja może być wyższa, co oznacza, że spodziewana stopa zwrotu dla inwestora zainteresowanego funduszami obligacji skarbowych może być niższa niż w wypadku funduszy obligacji korporacyjnych.

Właśnie, jaki będzie rok 2018 dla funduszy dłużnych?

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Ubiegły rok był dobry dla osób zainteresowanych funduszami obligacji korporacyjnych, ale nie było to związane z polskim rynkiem, bo u nas rentowności lekko spadły. Wpływ na to miała poprawa sytuacji gospodarczej i lekka poprawą wyników firm. Dotyczy to zwłaszcza developerów, bo emisji ich obligacji było w ubiegłym roku najwięcej. Skoro wyniki się poprawiły, to firmy nie musiały już tyle płacić za swoje obligacje. Moim zdaniem, w tym roku ta tendencja się utrzyma.

Ale jednak uznaje Pan, że ubiegły rok był dla funduszy obligacji korporacyjnych sukcesem…

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Tak, ale ten sukces inwestorzy zawdzięczają temu, że większość polskich funduszy obligacji korporacyjnych zawsze posiada też obligacje skarbowe oraz obligacje firm zagranicznych, przede wszystkim zachodnioeuropejskich i tureckich. Wzrost rynkowych cen tych obligacji był najważniejszym czynnikiem ponadprzeciętnych stóp zwrotów niektórych funduszy. Reasumując – ten rok może być nieco gorszy.


Zapisz się do newslettera F-Trust, aby otrzymać Poradnik Początkującego Inwestora oraz 100 zł na pierwszą inwestycję


Tym bardziej, że wszystko wskazuje na wzrost inflacji.

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Inflacja, moim zdaniem, nie odegra w wypadku funduszy obligacji korporacyjnych większej roli. Jeśli zostaną podniesione stopy procentowe, to w wypadku obligacji korporacyjnych, które, przypomnę, w znacznej większości mają zmienne oprocentowanie, wyższa inflacja zostanie skompensowana.

Obligacje korporacyjne mają opinię bezpiecznych, ale tu także istnieje jednak pewne ryzyko. Statystyki wskazują, że wiele firm nie wykupuje swoich obligacji.

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Dotyczy to jednak przede wszystkim mniejszych spółek. Dlatego choć ilościowo może się wydawać, że jest to duży problem, to wartościowo ma niewielkie znaczenie. Polski rynek z każdym rokiem dojrzewa i coraz trudniej wprowadzić na niego śmieciowe obligacje. Spodziewam się, że w najbliższych latach będziemy mieli coraz mniej tego typu obligacji, bo instytucje rynku kapitałowego, w tym biura maklerskie, coraz bardziej się profesjonalizują. Oczywiście, sytuacje, gdy firmy nie odkupują swoich obligacji zawsze będą się zdarzały, z różnych powodów, ale będzie tego niewiele, w granicach 2-3-procentowego marginesu.

Poprawa sytuacji gospodarczej może wskazywać, że w tym roku takich wpadek będzie nawet mniej.

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Nie przesądzałbym, że sytuacja radykalnie się poprawi. Proszę zauważyć, że choć sytuacja gospodarcza w Polsce jest coraz lepsza, produkt krajowy brutto rośnie, to nie mamy do czynienia z jakąś skokową poprawą zysków spółek. I nie spodziewam się, że to się zmieni. Cały czas mamy parcie na wzrost płac, co jest wspierane przez rząd i powoduje wyższe koszty działania firm. PKB rośnie, ale zmienia się jego podział i to uderza w firmy. Do tego dochodzi rosnąca sprawność państwa w ściąganiu podatków.

Co jest największą zaletą zarządzanego przez Pana subfunduszu Agio Kapitał Plus?

Zbigniew Kowalczyk Agiofunds TFI: Kilkuletnia już historia i powtarzalność dobrych wyników. To daje inwestorom przekonanie, że jest to produkt stabilny. Zaletą jest również przejrzystość Agio Kapitał Plus, bo portfel inwestycyjny w lwiej części składa się z obligacji polskich spółek. Nie podejmujemy też nadmiernego ryzyka, co sprzyja bezpieczeństwu tego produktu.

Rozmawiał Piotr Gajdzińśki

Zobacz także:

Newsletter F-Trust Notowania funduszy Platforma Funduszy Newsletter F-Trust

Fundusze inwestycyjne AGIOFUNDS TFI dostępne w ofercie F-Trust:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
AGIO Agresywny Spółek WzrostowychAkcyjne5UniwersalnyGlobalny+2.14%
2019-11-13
Szczegóły
AGIO Akcji Małych i Średnich SpółekAkcyjne5UniwersalnyGlobalny+3.67%
2019-11-13
Szczegóły
AGIO Akcji PLUSAkcyjne5UniwersalnyPolska+2.19%
2019-11-19
Szczegóły
AGIO KapitałDłużne1Dłużne polskie korporacyjnePolska+0.3%
2019-11-13
Szczegóły
AGIO Kapitał PLUSDłużne1Dłużne polskie korporacyjnePolska+0.19%
2019-11-19
Szczegóły
AGIO Oszczędnościowy PLUSDłużne2Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.13%
2019-11-19
Szczegóły
AGIO Stabilny PLUSMieszane3UniwersalnyPolska+0.86%
2019-11-19
Szczegóły

TAGI: okiem zarządzającego,