EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

IKE i IKZE – jaką ulgę podatkową możesz uzyskać za 2018 rok?

Ulga podatkowa za IKZE 2018

Dzięki takim rozwiązaniom jak Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) czy indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) można odłożyć prywatny kapitał na swoje przyszłe potrzeby. Korzyści z prowadzenia IKE i IKZE nie ograniczają się jednak wyłącznie do samej możliwości oszczędzania, ale mają również realną postać atrakcyjnych ulg podatkowych.

W 2018 roku na koncie IKE możemy odłożyć 13 329 PLN, natomiast na IKZE 5 331,60 PLN. Nic nie stoi na przeszkodzie, by mieć oba konta i tym samym korzystać z szeregu przywilejów przypisanych do każdego z tych rozwiązań.


Otrzymuj teksty takie jak ten na swojego maila. Bądź jak 1981 subskrybentów naszego newslettera!


Grudzień to szczególnie ważny okres dla osób odkładających pieniądze w ramach IKZE lub myślących o założeniu takiego konta. W następnym roku bowiem swoje wpłaty można odpisać od podstawy opodatkowania w PIT. Jeśli w danym roku się nie zaoszczędzi w ramach IKZE, to przepadają nam bezpowrotnie należne preferencje podatkowe za ten konkretny rok. Ponieważ wpłaty wiążą się z ulgami podatkowymi, są ustawowo limitowane. Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 r. limit wpłat na IKZE wynosi 5 331,60 PLN, a to pozwala na odliczenie składek od dochodu za 2018 r. dzięki czemu przy maksymalnej wpłacie na IKZE można odzyskać nawet do 1706,11 zł przy progu podatkowym 32% lub 959,69 zł przy progu podatkowym 18%.

Jaką ulgę możesz zyskać dzięki IKZE w 2018 roku?

Sprawdź więcej przykładowych wyliczeń na stronie Esaliens

To jednak nie jedyne przewagi IKZE z obszaru podatkowego:
  • dodatkowo, wypłacając środki na emeryturze, po spełnieniu ustawowych warunków wieku i odpowiedniego stażu oszczędzania, stosuje się preferencyjną 10% stawkę podatkową;
  • a zebrany kapitał emerytalny może być dziedziczony i nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Zobacz jakie są korzyści z odpowiednio wcześnie rozpoczętego oszczędzania Oszczędzanie na emeryturę – dlaczego warto o tym pomyśleć wcześniej?
W ramach IKE można w 2018 r. odłożyć aż 13 329 zł. Do IKE również przypisane są korzyści podatkowe w postaci:
  • braku konieczności odprowadzania podatku od spadków i darowizn w przypadku dziedziczenia kapitału,
  • jednej z nielicznych w Polsce możliwości oszczędzania bez 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Jak widać, zarówno IKE jak i IKZE to rozwiązania emerytalne, które proces oszczędzania czynią nie tylko łatwiejszym, ale również, ze względu na szereg preferencyjnych warunków – opłacalnym. Przy tym są to rozwiązania elastyczne – może z nich korzystać już zarabiający 16-latek, ale również emeryt.

Materiał zaprezentowany na stronie pochodzi od naszego partnera Esaliens TFI.

Lista funduszy Esaliens TFI dostępna w ofercie F-Trust

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Esaliens Akcji Akcyjne 6 Uniwersalny Polska -0.08%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Akcji Azjatyckich Akcyjne 5 Uniwersalny Azja-Pacyfik bez Japonii -1.08%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych Akcyjne 6 Uniwersalny Stany Zjednoczone -2.78%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Europejskich Spółek Dywidendowych Akcyjne 5 Uniwersalny Europejskie rynki rozwinięte +0.32%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -1.27%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Gold Akcyjne 7 Surowce i materiały Globalny +4.77%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Konserwatywny Dłużne 1 Dłużne polskie uniwersalne Polska -0.25%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych Dłużne 4 Uniwersalny Globalny -2.43%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Małych I Średnich Spółek Akcyjne 6 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -1.89%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Małych Spółek Amerykańskich Akcyjne 7 Małe i średnie spółki Stany Zjednoczone +1.09%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Obligacji Dłużne 3 Dłużne polskie skarbowe długoterminowe Polska -2.29%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Okazji Rynkowych Akcyjne 7 Uniwersalny Globalny +5.39%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Senior FIO Mieszane 4 Uniwersalny Globalny -1.06%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Stabilny Mieszane 4 Uniwersalny Europejskie rynki wschodzące -0.6%
2021-10-15
Szczegóły
Esaliens Strateg Mieszane 5 Uniwersalny Globalny -0.95%
2021-10-15
Szczegóły

Podstawą prawną prowadzenia IKZE i IKE jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1776). W przypadku wcześniejszego zwrotu z IKZE, otrzymaną kwotę (wpłaty z uwzględnieniem zysków/strat) należy doliczyć do dochodu przy rocznym rozliczeniu PIT.

W przypadku wypłat z IKE, ewentualne zyski są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych pod warunkiem osiągnięcia określonego wieku (60 lat lub nabycie uprawnień emerytalnych po skończeniu 55 lat) oraz odpowiedniego stażu w IKE. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych prosimy o kontakt z kwalifikowanym doradcą podatkowym. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości.