EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Jak inwestować w fundusze inwestycyjne – portfele modelowe wrzesień 2019

F-Trust - portfele modeloweEfektem wcześniejszych analiz są gotowe portfele modelowe, aktualizowane co miesiąc przez naszych ekspertów. Portfele modelowe o różnym poziomie ryzyka, dopasowane są do profilu inwestycyjnego użytkowników Platformy Funduszy, określonego na podstawie wypełnionego testu wiedzy i doświadczenia na temat inwestowania. Operowanie na realnych funduszach oraz ich wartościach ułatwia zorientowanie się w szerokiej ofercie F-Trust. Szczegółowy podgląd wszystkich portfeli znajduje się na Platformie Funduszy. Pokaż cały proces

Zobacz nowe portfele modelowe F-Trust:

Zmiana podejścia do prezentacji portfeli modelowych ma na celu dopasowanie rekomendowanych portfeli do profili inwestycyjnych użytkowników Platformy Funduszy będących wynikiem testu „badania wiedzy i doświadczenia klienta na temat inwestowania”. Użytkownik Platformy po wykonanym badaniu ma dostęp jedynie do portfeli, które ryzykiem odpowiadają jego profilowi inwestycyjnemu.

Wyjątkiem jest portfel specjalistyczny mający wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Portfel modelu specjalistycznego jest widoczny dla wszystkich użytkowników Platformy Funduszy, ale nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Poniżej zamieszczamy krótki materiał wideo z wyjaśnieniem nowego podejścia do prezentacji portfeli modelowych:

KOMENTARZ OGÓLNY – WRZESIEŃ 2019

Od początku kwartału wskazujemy na dołek w cyklu koniunkturalnym. Jest to zarówno stwierdzenie o zabarwieniu negatywnym, co potwierdzają spływające dane makroekonomiczne, jaki i pozytywnym, bo dołek oznacza, że za chwilę będzie lepiej.

I to właśnie na te lepsze dane cały czas czekamy. Ostatnia porcja wskaźników PMI raczej do takich nie należała. Wyczekiwane są też działania banków centralnych, które obniżają stopy i zapowiadają luzowanie ilościowe, ale też rządów, od których oczekiwane są pakiety stymulacyjne, inwestycje infrastrukturalne lub obniżki podatków. Z tymi ostatnimi mieliśmy do czynienia w Indiach, gdzie podatek od krajowych firm planuje się zmniejszyć z 30% do 22%, a dla firm z sektora przemysłowego – z 25% do 15%. Spowodowało to wyraźne ożywienie się tamtejszej giełdy.

Równolegle borykamy się z ciągnącymi się ryzykami, jak Brexit, wojna handlowa, czy potencjalny konflikt na Bliskim Wschodzie. Któreś z tych ryzyk muszą się zrealizować, choćby Brexit, lub znacząco oddalić (potencjalne porozumienie na linii USA-Chiny), aby nastroje w gospodarce się poprawiły. Dopiero wtedy możemy oczekiwać przepływu kapitału z rynku długu na rynek akcji. Póki co pozostajemy w naszych portfelach w dolnych przedziałach udziału funduszy akcyjnych i mieszanych. Obrane kierunki inwestycyjne to rynki wschodzące oraz fundusze spółek wzrostowych. Widzimy też silną konsumpcję oraz potencjał w sektorach infrastrukturalnych. Po stronie dłużnej preferujemy odpowiedniki gotówki, czyli fundusze o niskim duration.

PORTFELE DORADZANE – WRZESIEŃ 2019

Umiarkowanie Konserwatywny

Komentarz:
Po stronie funduszy mieszanych jest Caspar Stabilny, który maksymalnie 35% inwestuje w akcje, a pozostałą część portfela stanowią fundusze dłużne. Wyższych rentowności szukamy w Azji oraz poprzez Allianz Pimco Income na globalnym rynku kredytowym. W tym miesiącu nie decydujemy się na zmiany alokacji.

Zrównoważony

Komentarz:
Fundusze o wyższym ryzyku (akcyjne i mieszane) stanowią jedynie niecałe 28%. Wśród nich doskonale zachował się fundusz globalny z rynków wschodzących. Po stronie dłużnej portfela utrzymujemy fundusze polskie oparte o dług skarbowy o krótkim duration, a fundusz oparty o obligacje amerykańskie zamieniamy na fundusz dłużny z azjatyckich rynków wschodzących.

Umiarkowanie agresywny

Komentarz:
Decydujemy się na przesunięcie środków z Ipopema Konserwatywny do funduszu Caspar Akcji Europejskich. Zwiększamy nieco ryzyko portfela, ale widzimy coraz więcej korzyści z posiadania akcji niż funduszy polskich dłużnych z udziałem długu korporacyjnego. Wybrane kierunki to spółki wzrostowe oraz rynki wschodzące. Portfel uzupełniają fundusze mieszane z udziałem różnych klas aktywów.

Agresywny

Komentarz:
Fundusze o niższym ryzyku (dłużne i mieszane) stanowią 26%. Po stronie akcyjnej wybraliśmy fundusze oparte o spółki wzrostowe oraz spółki operujące na azjatyckich rynkach wschodzących. Z sektorów wybraliśmy infrastrukturę jako potencjalnego beneficjenta ekspansywnych polityk fiskalnych. W obecnym miesiącu nie decydujemy się ani na zmiany kierunków, ani zwiększenie udziału funduszy akcyjnych.

Portfel Specjalistyczny – WRZESIEŃ 2019

Portfel specjalistyczny ma wyłącznie charakter poglądowy i edukacyjny. Podgląd portfela jest widoczny dla każdego użytkownika Platformy Funduszy. Portfel modelu specjalistycznego nie jest rekomendowany dla klientów F-Trust.

Komentarz:
Ostatni miesiąc zakończył się wzrostem jednostki naszego portfela mimo znaczącej przeceny funduszu spółek wzrostowych. Na plus zachowały się fundusze akcji azjatyckich krajów wschodzących oraz akcji europejskich. Słabiej ostatnio spisują się też rodzime fundusze długu skarbowego. Utrzymujemy strukturę 60/40 na rzecz funduszy dłużnych w oczekiwaniu na lepsze dane gospodarcze oraz ewentualne spadki na preferowanych przez nas rynkach akcyjnych. W tym miesiącu nie dokonujemy zmian w alokacji. Czekamy co przyniesie październik.

Aby zobaczyć szczegółowy skład portfela (jego strukturę oraz skład) musisz zalogować się na naszej bezpłatnej Platformie Funduszy.

ZALOGUJ SIĘ OTWÓRZ DARMOWE KONTO

Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust; Jędrzej Janiak, Analityk

 

Nota prawna Materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Dobór produktów inwestycyjnych jest przykładowy. Wszystkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego materiału w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Wymagane prawem informacje, w tym informacje dotyczące opłat manipulacyjnych oraz innych obciążeń, są zawarte w prospektach informacyjnych poszczególnych funduszy dostępnych w odpowiednich towarzystwach lub u dystrybutora.
Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w nim przedstawionych. Nie stanowi także usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715).
Materiał nie jest kierowany do odbiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
Dysponentem wszelkich autorskich praw majątkowych do materiału jest F-Trust S.A. Powielanie lub publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody F-Trust S.A. jest zabronione.
F-Trust S.A. zapewnia, że dołożył wszelkich starań aby zamieszczone w materiałach informacje były przedstawione rzetelnie i były oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. F-Trust S.A. nie podnosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych, w tym w wyniku modyfikacji w drodze teletransmisji treści zamieszczonych w niniejszym materiale.
Wyniki inwestycyjne poszczególnych funduszy prezentowane są w zakładce „Notowania” oraz na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.