EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

TFI Allianz Polska w ofercie F-Trust

allianz tfi w ofercie f-trust

Od dzisiaj, 22 sierpnia 2017 roku, bogata oferta produktów inwestycyjnych dostępnych na Platformie Funduszy zwiększyła się o fundusze TFI Allianz Polska. Co więcej, Platforma Funduszy jest miejscem, gdzie fundusze tego towarzystwa można kupić online.

TFI Allianz Polska

Firma Allianz została powołana w Monachium w 1890 roku. W Polsce jest obecna od 1997 roku, natomiast TFI Allianz Polska rozpoczął działalność w 2003 roku. Cała Grupa Allianz obsługuje ponad 86 mln klientów w siedemdziesięciu krajach. TFI Allianz Polska należy do pięciu największych światowych firm zarządzania aktywami. W końcu ubiegłego roku wartość aktywów zarządzanych przez tą niemiecką grupę finansową sięgnęła 2 mld euro.

Oczywiście fundusze TFI Allianz Polska można kupić również w placówkach F-Trust SA oraz u naszych dyrektorów regionalnych, a także wszystkich współpracujących z nami niezależnych dystrybutorów. W ofercie TFI Allianz Polska znajdują się – od dziś dostępne również na Platformie Funduszy – fundusze obligacyjne, dłużne oraz akcyjne.

Dowiedz się jak kupić fundusze TFI Allianz Polska (oraz inne) bez opłaty dystrybucyjnej oraz zyskać przy tym 100 złotych na inwestycje

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Oferta TFI Allianz Polska dostępna na Platformie Funduszy:

Przefiltruj:

wybierz towarzystwa

klasa aktywów

podział geograficzny

wybierz sektory

Ryzyko 1
7

waluta funduszu

min. pierwsza wpłata

FILTRUJ
Nazwa funduszu
Klasa
aktywów

Klasa aktywów – wskazuje w jakie instrumenty finansowe inwestuje fundusz. W ramach funduszy mieszanych fundusz może inwestować w kilka klas aktywów jednocześnie.


Ryzyko

Ryzyko – Ocena ryzyka na podstawie danych dostępnych w kluczowych informacjach dla inwestorów danego funduszu. Wskaźnik ryzyka stanowi syntetyczną wartość odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w dany fundusz bądź subfundusz. Może on przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).


Sektor

Sektor – informacja wskazująca zaangażowanie funduszu/subfunduszu w instrumenty finansowe emitowane przez określone podmioty. Podział może dotyczyć sektorów w jakich działają przedsiębiorstwa (np. ochrona zdrowia), wielkości kapitalizacji firm (małe/średnie/duże). W przypadku, gdy fundusz/subfundusz inwestuje w szerokie spektrum instrumentów finansowych emitowanych przez spółki z różnych branż, o różnej kapitalizacji, wówczas mamy do czynienia z funduszem/subfunduszem uniwersalnym. Region – Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Podział
geograficzny

Informacja na temat geograficznego rozkładu spółek z portfela. Jeżeli fundusz inwestuje przekrojowo, nie precyzując jaki region geograficzny będzie przeważał w jego portfelu, wówczas opisujemy go jako „globalny”.

Wynik
Allianz Akcji GlobalnychAkcyjne5UniwersalnyGlobalne rynki rozwinięte-2.46%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Akcji Małych i Średnich SpółekAkcyjne5Małe i średnie spółkiPolska-4.57%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Akcji Rynków WschodzącychAkcyjne5UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące-1.82%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Aktywnej AlokacjiMieszane4UniwersalnyPolska-1.74%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Artificial IntelligenceAkcyjne6Zaawansowane technologieGlobalny-4.35%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Defensywna MultistrategiaMieszane3UniwersalnyGlobalny-0.41%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Dochodowy Income and GrowthMieszane4UniwersalnyStany Zjednoczone-1.04%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Dynamiczna MultistrategiaAkcyjne4UniwersalnyGlobalny-1.06%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Europe Equity Growth SelectAkcyjne5UniwersalnyEuropejskie rynki rozwinięte-2.19%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Global Metals and MiningAkcyjne6Surowce i materiałyGlobalny-3.6%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Globalny Stabilnego DochoduMieszane3UniwersalnyGlobalny-0.59%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz India EquityAkcyjne6UniwersalnyAzja-Pacyfik bez Japonii+0.69%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz KonserwatywnyDłużne2Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.19%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Małych Spółek EuropejskichMieszane5Małe i średnie spółkiEuropejskie rynki rozwinięte-2.2%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Obligacji GlobalnychDłużne3UniwersalnyGlobalny-0.17%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Obligacji PlusDłużne3Dłużne polskie uniwersalnePolska+0.1%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Obligacji ZmiennokuponowychDłużne5UniwersalnyGlobalny+0.06%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Local BondDłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące+0.79%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz PIMCO Emerging Markets BondDłużne4UniwersalnyGlobalne rynki wschodzące-0.28%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz PIMCO Global BondDłużne3UniwersalnyGlobalny+0.09%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz PIMCO Global High Yield BondDłużne3Obligacje wysokich rentownościGlobalny-0.58%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz PIMCO IncomeDłużne3UniwersalnyGlobalny+0.39%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Polskich Obligacji SkarbowychDłużne3Dłużne polskie skarbowe długoterminowePolska+0.67%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz SelektywnyAkcyjne5UniwersalnyPolska-2.64%
2019-10-10
Szczegóły
Allianz Stabilnego WzrostuMieszane3UniwersalnyPolska-0.89%
2019-10-10
Szczegóły

Nota prawna 
Informacje dotyczące treści zamieszczonych na stronie internetowej F-Trust SA.
F-Trust SA informuje, że wszelkie materiały zawarte powyżej stanowią własność F-Trust SA i mają wyłącznie charakter informacyjny oraz reklamowy. W szczególności nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych, bądź rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., nr 206, poz. 1715). Przedmiotowe materiały nie stanowią także porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej formy zalecenia inwestycyjnego dotyczącego danego instrumentu finansowego, a także jakiejkolwiek innej porady, w szczególności prawnej bądź podatkowej. Przedmiotowe materiały nie powinny stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej.

Informacje dotyczące treści.
Wszelkie wyniki inwestycyjne przedstawione w ramach niniejszego opracowania w chwili jego publikacji mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Informacje zamieszczone w rankingu zostały przygotowane na podstawie źródeł własnych. F-Trust S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w niniejszym opracowaniu, ani za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte w związku z tym opracowaniem.

Informacje dotyczące ryzyka.
F-Trust S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat oraz innych obciążeń dochodów z inwestycji w fundusze, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.