X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERNECJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Skarbiec Depozytowy

KUP

Wartość jednostki:
35.4 PLN
data wyceny: 2017-12-14

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.03%

OPIS FUNDUSZU

Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat dokonywanych przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok - co najmniej 55% wartości Aktywów. Subfundusz w ograniczonym zakresie lokuje środki pieniężne w Instrumenty Rynku Pieniężnego i papiery wartościowe o terminie wykupu krótszym niż rok. Jednostki uczestnictwa Subfunduszu podlegają odkupieniu na żądanie inwestora, zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa Subfunduszu dokonywane jest w każdym dniu wyceny.Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu bez ograniczeń (z zastrzeżeniem minimalnego stanu rachunku w wysokości 100 zł), z tym że odkupienie Jednostek Uczestnictwa w ramach Programu może podlegać szczególnym warunkom określonym w Umowie Dodatkowej.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2002-12-27

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 2

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 50 PLN

Karta
informacyjna
funduszu

KUP