X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

Quercus Global Growth

KUP

Wartość jednostki:
102.62 PLN
data wyceny: 2019-11-13

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.13%

Quercus Global Growth

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na rynkach zagranicznych. Chcemy przeważać akcje spółek nowych technologii. Subfundusz może być zarządzany bardziej agresywnie, ale też bardziej elastycznie niż klasyczne fundusze akcji. Może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora. Z inwestycją w subfundusz związane jest ryzyko walutowe, gdyż większość pozycji denominowana jest w dolarze lub euro.Celem prowadzonej polityki inwestycyjnej Subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na globalny rynek akcji. Fundusz będzie inwestował Aktywa Subfunduszu przede wszystkim w Instrumenty Udziałowe, głównie notowane na rynkach innych niż GPW, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Część Aktywów Subfunduszu, która nie będzie ulokowana w Instrumentach Udziałowych, Fundusz będzie inwestował w Instrumenty Dłużne, a także w inne instrumenty finansowe określone w statucie Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz może zabezpieczać inwestycje Subfunduszu w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym. W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu Fundusz dąży, aby osiągnąć wzrost wartości jednostki uczestnictwa Subfunduszu w ujęciu relatywnym do benchmarku.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2017-05-30

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 5

Sektor: Zaawansowane technologie

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 20000 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 1 PLN

Zobacz kartę informacyjną funduszu Quercus Global Growth

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust