X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds Asia Focus Fund A (Acc) (USD)

KUP

Wartość jednostki:
25.88 USD
data wyceny: 2019-04-23

Stopa zwrotu:

1 tydz

: 0%

Fidelity Funds Asia Focus Fund A (Acc) (USD)

OPIS FUNDUSZU

Dhananjay stosuje indywidualny dobór akcji do portfela w oparciu o wyniki analizy fundamentalnej, koncentrując się na identyfikacji wysokiej jakości spółek o perspektywach trwałego i zrównoważonego wzrostu oraz atrakcyjnych wycenach rynkowych. Stara się znaleźć spółki zdolne generować solidny zwrot, podtrzymać go w czasie oraz reinwestować zyski po atrakcyjnych stopach zwrotu. Preferuje spółki o mocnych perspektywach średnioterminowych dotychczas nierozpoznanych przez rynek. W szczególności, wybiera akcje o wycenach odbiegających z uwagi na krótkoterminowe problemy od wyników średnio i długoterminowej analizy fundamentalnej. Lubi inwestować także w cykliczne akcje notowane poniżej ich historycznych średnich, w przypadku których rozpoczyna być widoczna poprawa sytuacji fundamentalnej. Dhananjay kładzie nacisk na ład korporacyjny i jakość zarządzania spółką, ponieważ są to elementy szczególnie ważne na niektórych rynkach wschodzących w Azji, gdzie standardy ładu korporacyjnego i przestrzegania przez kierownictwo spółek praw akcjonariuszy mniejszościowych wymagają monitorowania. Funuasz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przyniskim oczekiwanym poziomie dochodu. Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w akcje spółeknotowanych na giełdach papierów wartościowych w Azji z wyłączeniemJaponii. Fundusz może inwestować swoje aktywa netto bezpośredniow Akcje typu A i B w spółkach chińskich. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszaremgeograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typamiaktywów. Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycjępośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentówpochodnych. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszeniaryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitałualbo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzykafunduszu. Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnegouznania w ramach swoich celów i zasad. Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dniaroboczego funduszu. Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planująumorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję wfundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2006-09-25

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 5

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Azja-Pacyfik bez Japonii

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Zobacz kartę informacyjną funduszu Fidelity Funds Asia Focus Fund A (Acc) (USD)

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust