X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) USD

KUP

Wartość jednostki:
6.05 USD
data wyceny: 2019-11-14

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -1.14%

FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) USD

OPIS FUNDUSZU

Fundusz Templeton Emerging Markets Bond Fund („Fundusz”) inwestuje przede wszystkim w obligacje i papiery dłużne o stałym lub zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami i przedsiębiorstwa z krajów zaliczanych do rynków rozwijających się lub wschodzących. Celem zarządzających portfelem Funduszu jest osiąganie ponadprzeciętnego całkowitego zwrotu z inwestycji skorygowanego o ryzyko, na który składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji wymiany walutowej, poprzez identyfikowanie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych nacałym świecie. Zarządzający portfelem Funduszu mogą nabywać instrumenty denominowane w USD, jak i w innych walutach. Fundusz może inwestować w pochodne instrumenty finansowe.Zarządzający stosują strategię maksymalizacji zysków poprzez wyszukiwanie źródeł wysokich zwrotów i szans na wzrost wartości kapitału na całym świecie, mając na celu zarabianie na światowej dynamice zmian stóp procentowychi kursów walut. Portfel ma ekspozycję na obligacje rządowe, samorządowe i korporacyjne z rynków wschodzących. Fundusz utrzymuje także ekspozycje walutowe i może inwestować w instrumenty i produkty strukturyzowanepowiązane z aktywami lub walutami dowolnych państw rozwijających się i wschodzących, z zastrzeżeniem określonych ograniczeń inwestycyjnych.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 1991-07-05

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 4

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalne rynki wschodzące

Minimalna pierwsza wpłata: 2500 USD

Minimalna kolejna wpłata: 1000 USD

Zobacz kartę informacyjną funduszu FTIF Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Dis) USD

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust