X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln złWIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

FTIF Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)

KUP

Wartość jednostki:
16.09 USD
data wyceny: 2019-11-14

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.19%

FTIF Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)

OPIS FUNDUSZU

Podstawowym celem inwestycyjnym funduszu Franklin Strategic Income Fund(„Funduszu”) jest uzyskanie wysokiego poziomu bieżącego dochodu. W ramachcelu dodatkowego Fundusz dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału.Fundusz inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe na całymświecie, w tym na rynkach wschodzących. Na potrzeby Funduszu dłużne papierywartościowe obejmują wszelkiego rodzaju papiery wartościowe o stałymi zmiennym oprocentowaniu, w tym kredyty bankowe (za pośrednictwemregulowanych funduszy inwestycyjnych), obligacje, papiery wartościowezabezpieczone hipoteką i inne papiery wartościowe zabezpieczone aktywami orazzamienne papiery wartościowe. Fundusz może inwestować do 100% aktywóww dłużne papiery wartościowe o niskim ratingu lub ratingu niższym niżinwestycyjny emitowane na całym świecie. W ramach dążenia do osiągnięcia celuinwestycyjnego Fundusz może korzystać z różnorodnych finansowychinstrumentów pochodnych na potrzeby zabezpieczenia i efektywnego zarządzaniaportfelem, jak również w celu zwiększenia zwrotów z inwestycji.Fundusz nie jest uzależniony od benchmarku, ale zarządzający obserwująbenchmark i utrzymują średni lub długi horyzont inwestycyjny, koncentrując się naograniczaniu zmienności i generowaniu wskaźnika alfa poprzez strategicznąalokację sektorową i ostrożną indywidualną selekcję papierów wartościowych.Ponieważ generowanie wskaźnika alfa często wymaga postępowania na przekórrozpowszechnionym na rynku poglądom, skuteczność strategii funduszu możnaw pełni ocenić w perspektywie 3-5 lat.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2007-07-12

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 3

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 2500 USD

Minimalna kolejna wpłata: 1000 USD

Zobacz kartę informacyjną funduszu FTIF Franklin Strategic Income Fund A (Acc) (USD)

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust