X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali już
ponad 500 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
7 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Novo Aktywnej Alokacji kat. A

KUP

Wartość jednostki:
100.97 PLN
data wyceny: 2019-06-13

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.88%

Novo Aktywnej Alokacji kat. A

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz lokuje aktywa w akcje i obligacje, stosując elastyczne limity inwestycyjne. Maksymalny udział akcji może sięgać 100% (do 4 lipca 2012 roku limit ten wynosił 70%) wartości aktywów, obligacji do 100% wartości aktywów. Podejmując decyzje inwestycyjne nie kieruje się benchmarkiem. Celem Novo Aktywnej Alokacji jest osiąganie konkurencyjnych, do funduszy zrównoważonych, stóp zwrotu przy jednocześnie mniejszym ryzyku. Fundusz ma także utrzymywać ograniczoną podatność na wahania koniunktury rynku.Novo Aktywnej Alokacji rekomendowany jest w średnim i długim terminie (powyżej 3 lat).Subfundusz jest subfunduszem rynku krajowego, co oznacza, że udział Papierów Wartościowych i InstrumentówRynku Pieniężnego emitowanych przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostekuczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orazdepozytów w bankach krajowych powinien wynosić co najmniej 66% wartości Aktywów Subfunduszu

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2009-11-02

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 6

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Polska

Minimalna pierwsza wpłata: 100 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 50 PLN

Zobacz kartę informacyjną funduszu Novo Aktywnej Alokacji kat. A

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust