X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi Klienci zainwestowali
już 1,4 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród Klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Allianz Obligacji Globalnych

KUP

Wartość jednostki:
115.4 PLN
data wyceny: 2021-10-20

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.05%

Allianz Obligacji Globalnych

OPIS FUNDUSZU

Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych inwestuje od 60% do 100% aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących w obligacje na rynkach zagranicznych. Fundusz inwestuje w starannie wyselekcjonowane fundusze zarządzane przez specjalistów z Grupy Allianz, inwestujące w obligacje w Europie, USA, Azji i na innych rynkach. Ponadto do 40% aktywów subfunduszu może być inwestowanych w listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Polecany jest inwestorom poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w instrumenty dłużne poza granicami Polski, oczekującym w dłuższym okresie zysku z inwestycji przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych i akceptującym podwyższone ryzyko zmienności wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w wyniku zmiany poziomu stóp procentowych. Rekomendowany okres inwestycji wynosi nie mniej niż 2 lata.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2014-01-07

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 3

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 200 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 50 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust