X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (Acc) Hdg (EUR) (A)

KUP

Wartość jednostki:
14.22 EUR
data wyceny: 2020-01-16

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.85%

Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (Acc) Hdg (EUR) (A)

OPIS FUNDUSZU

Alex Duffy inwestuje w skoncentrowany portfel przedsiębiorstw zdecydowanych i zdolnych dzielić się wypracowanym zwrotem z akcjonariuszami mniejszościowymi. Nacisk kładzie na spółki bazujące na swojej bezpiecznej sytuacji fundamentalnej wynikającej z właściwych zasad ładu korporacyjnego oraz struktury kapitału, które są w stanie zapewnić atrakcyjny zwrot dla akcjonariuszy z dotychczasowej działalności i przyszłych inwestycji. Wybrane akcje pozostają w portfelu przez dłuższy czas w celu optymalnego wykorzystania oferowanego przez nie potencjału wzrostu. Proces budowy portfela opiera się na podejściu bezwzględnym zorientowanym na indywidualny dobór pozycji i ograniczone odwzorowanie struktury indeksu rynkowego.Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału. Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w udziałowe papiery wartościowe i powiązane z nimiinstrumenty umożliwiające inwestycje w spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającączęść działalności na rynkach rozwijających się, w tym między innymi w krajach Ameryki Łacińskiej,Azji Południowo-Wschodniej, Afryki, Europy Wschodniej (w tym w Rosji) oraz na Bliskim Wschodzie.Fundusz może inwestować swoje aktywa netto bezpośrednio w Akcje typu A i Bw spółkach chińskich. Fundusz inwestuje w ograniczoną liczbę papierów wartościowych, co dajedość skoncentrowany portfel. Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymisektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów. Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innychdozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne wcelu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku,w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoichcelów i zasad. Stosowane jest zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, aby istotnie zmniejszyć ryzyko stratmogących wynikać z niekorzystnych zmian kursów wymiany walut w przypadku niepożądanejekspozycji na waluty inne niż waluta transakcji. Zastosowanie zabezpieczenia skutkuje teżograniczeniem możliwych zysków z przeliczania walut. Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu. Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytułyuczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2014-09-29

Klasa aktywów: Akcyjne

Ryzyko: 5

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalne rynki wschodzące

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Zobacz kartę informacyjną funduszu Fidelity Funds Emerging Markets Focus Fund A (Acc) Hdg (EUR) (A)

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust