X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 1,2 MLD zł WIĘCEJ >>>

Doskonała opinia wśród klientów,
9 lat doświadczenia  WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) (A)

KUP

Wartość jednostki:
25.38 EUR
data wyceny: 2021-04-12

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.59%

Fidelity Funds US High Yield Fund A (Acc) (EUR) (A)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz inwestuje głównie w denominowane w dolarach amerykańskich wysokodochodowe obligacje przedsiębiorstw. Nacisk kładzie się na indywidualny dobór pozycji, analizę due diligence oraz zapewnienie odpowiedniej płynności. Fundusz cechuje wysoka dywersyfikacja i ograniczenia w zakresie emitentów i sektorów w celu lepszego zarządzania ryzykiem koncentracji naturalnie istniejącym na amerykańskim rynku instrumentów wysokodochodowych. Zarządzający posiada jednocześnie pewną swobodę inwestycji w strategie nieindeksowe jako środek do podwyższenia stóp zwrotu, jednak elementem nadrzędnym pozostaje zawsze realizacja celu inwestycyjnego.Celem funduszu jest osiągnięcie wysokiego zysku bieżącego i wzrostu kapitału.Co najmniej 70% środków jest inwestowanych w wysokodochodowe obligacje niższej jakości, których emitenci główną działalność prowadzą w Stanach Zjednoczonych. Fundusz może maksymalnie zainwestować do 10% swoich aktywów w kredyty spełniające kryteria instrumentów rynku pieniężnego.Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Inwestycje mogą być dokonywane w obligacje emitowane w walutach innych niż waluta referencyjna funduszu. Ekspozycję na ryzyko kursowe można zabezpieczyć na przykład za pomocą kontraktów walutowych typu forward. Walutą referencyjną jest waluta używana do celów sprawozdawczości i może ona być inna niż waluta transakcji.Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty.Rodzaje obligacji, w które przede wszystkim fundusz zainwestuje, będą narażone na wysokie ryzyko i nie będzie w stosunku do nich wymagane spełnienie standardu dotyczącego minimalnego ratingu.Może inwestować w aktywa bezpośrednio lub uzyskać ekspozycję pośrednio za pomocą innych dozwolonych środków, w tym instrumentów pochodnych. Może stosować instrumenty pochodne w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu bądź w celu wygenerowania dodatkowego kapitału albo zysku, w tym w celach inwestycyjnych, zgodnie z profilem ryzyka funduszu.Fundusz podejmuje decyzje o wyborze inwestycji według własnego uznania w ramach swoich celów i zasad.Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2006-09-25

Klasa aktywów: Dłużne

Ryzyko: 4

Sektor: Obligacje wysokich rentowności

Podział geo: Stany Zjednoczone

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust