X

JAK MOŻESZ NABYĆ FUNDUSZ?

CHCESZ SIĘ SPOTKAĆ Z NASZYM FACHOWCEM?

Wypełnij wniosek, oddzwonimy bardzo szybko:

Podaje imię i nazwisko
Podaje numer telefonu
Zgoda jest wymagana
Zgoda jest wymagana

EKSPERTBEZPŁATNE SZKOLENIA I KONFERENCJE F-TRUST

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

Zapisz się

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

Więcej: IKE i IKZEUSŁUGA ZARZĄDZANIA PORTFELEM

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Więcej: Zarządzanie portfelem

CAŁA WIEDZA NA TEMAT FUNDUSZY W JEDNYM MIEJSCU

F-Trust - proces analityczny

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

Pokaż cały proces


PLATFORMA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Platforma funduszy inwestycyjnych

Inwestuj przez internet, poznaj nasze materiały edukacyjne, załóż portfel treningowy, zobacz podgląd autentycznych portfeli


Więcej: Platforma Funduszy


ZAŁÓŻ DARMOWE KONTO
Zajmie Ci to maksymalnie 1 minutę

Nasi klienci zainwestowali
już 650 mln zł WIĘCEJ >>>

Nienaganna opinia wśród klientów
8 lat doświadczenia WIĘCEJ >>>

A A A

Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (Acc) (EUR)

KUP

Wartość jednostki:
10.74 EUR
data wyceny: 2020-07-10

Stopa zwrotu:

1 tydz

: -0.09%

Fidelity Funds SMART Global Moderate Fund A (Acc) (EUR)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz jest zarządzany dla zapewnienia określonego poziomu ryzyka przy docelowej zmienności sięgającej 6-8% i spójnych zwrotach w czasie. Fundusz nie stosuje żadnego publikowanego zewnętrznie indeksu porównawczego. Fundusz utrzymuje szeroką ekspozycję rynkową, a alokacja pośród kategorii aktywów odbywa się w oparciu o zmienność kategorii aktywów i wynika z zastosowania własnego modelu ilościowego. Zarządzający portfelem dążą ponadto do kreowania dodatkowej wartości, inwestując część portfela w zdywersyfikowaną grupę strategii mających na celu kreowanie wartości niezależnie od kierunku zmian na rynku. Fundusz korzysta z wiedzy dużego zespołu inwestycyjnego będącego źródłem koncepcji inwestycyjnych. Wszystkie koncepcje są starannie badane i analizowane pod kątem ryzyka przed ich wdrożeniem do portfela. Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom profilu ryzyka i zwrotu o łagodnym przebiegu w czasie.Celem funduszu jest zapewnienie umiarkowanego, długoterminowego wzrostu kapitału.Inwestuje bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w szeroki zakres globalnych klas aktywów z różnych regionów geograficznych, co obejmuje globalne obligacje rządowe, globalne obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji, globalne obligacje korporacyjne, obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, obligacje wysokodochodowe rynków globalnych, obligacje rynków wschodzących, a także akcje spółek z różnych regionów świata, w oparciu o ich potencjał generowania umiarkowanego wzrostu kapitału lub ograniczenia ryzyka bądź zmienności w ramach całego portfela.Do 90% środków może być zainwestowanych bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w akcje spółek.Do 90% środków może być zainwestowanych bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji i obligacje rynków wschodzących. Mogą one obejmować wysokodochodowe obligacje rynków globalnych do wysokości 30% aktywów funduszu oraz obligacje hybrydowe („Obligacje hybrydowe”) do 10% aktywów funduszu.Hybrydowe obligacje korporacyjne to wysoce podporządkowane papiery dłużne o cechach zbliżonych do akcji, np. wypłaty z tytułu kuponów mogą zostać odroczone lub anulowane według uznania emitenta, a w przypadku niewypłacalności są zwykle regulowane jako ostatnie. Fundusz może inwestować w jednostki innych funduszy inwestycyjnych.Fundusz zmierza do utrzymania długookresowej przeciętnej zmienności w normalnych warunkach rynkowych w zakresie pomiędzy 6% a 8% rocznie. Wspomniany zakres zmienności nie jest jednak gwarantowany.Fundusz może w szerokim zakresie korzystać z instrumentów pochodnych lub złożonych instrumentów pochodnych na potrzeby realizacji swoich celów inwestycyjnych zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Może stosować instrumenty pochodne, m.in. walutowe instrumenty pochodne, kontrakty terminowe typu futures na indeks akcji, opcje, swapy na zwłokę w spłacie kredytu, swapy stopy procentowej, kontrakty na różnice kursowe oraz pokryte opcje kupna, aby uzyskać pośrednią ekspozycję na główne wymienione wyżej typy aktywów w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu zgodnie z profilem ryzyka funduszu bądź w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu.W przypadku niekorzystnych warunków rynkowych fundusz może posiadać ponad 10% swoich aktywów w gotówce, instrumentach rynku pieniężnego oraz funduszach rynku pieniężnego.Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Data rozpoczęcia działalności: 2016-06-30

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 4

Sektor: Uniwersalny

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust