X

Jak możesz
nabyć fundusz?

OSTRZEŻENIE – oszuści podszywają się pod pracowników F-TRUST S.A. - dowiedz się więcej >

Usługi

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >
Produkty

IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę,porównaj nasze produkty IKE i IKZE.

IKE i IKZE >

Usługa Zarządzania Portfelem

Możliwość inwestowania zgodnie ze strategią inwestycyjną uszytą na miarę.

Zarządzanie portfelem >

Szybkie wyszukiwanie funduszy:

Jak inwestować w F-trust?

PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy - jedynym takim narzędziu w Polsce

więcej >

NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce, spotkanie jest zawsze bezpłatne.

więcej >

W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

więcej >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Twojej Platformie Funduszy.

więcej >
Analizy

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy powtarzamy w stałych terminach – tak aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Zespół Analityczny F-Trust

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >
Narzędzia

Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu.

Notowania funduszy >

Bezpłatne szkolenia i konferencje F-Trust

Prowadzimy szkolenia zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych inwestorów.

zapisz się >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

cały proces >

ikona Fundusze inwestycyjne

Ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych, dostęp do wszelkich rynków połączony z płynnością, bezpieczeństwem i elastycznością.

Fundusze inwestycyjne >

ikona IKE/IKZE

Najbardziej efektywne oszczędzanie na emeryturę. Sprawdź naszą ofertę.

IKE i IKZE >

ikona Usługa Zarządzania Portfelem

Rozwiązania szyte na miarę dostępne od 1MLN zł. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A.

Zarządzanie portfelem >

Jak inwestować w F-Trust?

ikona W PLACÓWCE F-TRUST Przyjdź i porozmawiaj o inwestowaniu w miłej atmosferze.

Znajdź placówkę >

ikona PRZEZ INTERNET na naszej Platformie Funduszy

Otwórz konto na Platformie >

ikona NA SPOTKANIU Z DORADCĄ Dojedziemy we wskazane miejsce w całej Polsce.

Umów się na spotkanie >

Wszystkie produkty nabyte na spotkaniu z naszymi doradcami będą dla Ciebie widoczne na Platformie Funduszy.

więcej >

Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu

Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy, w F-Trust analizujemy fundusze zaczynając od podejścia makro, a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego.

Etapy procesu:

F-Trust - barometr gospodarczy Barometr gospodarczy (7-9 dzień każdego miesiąca) F-Trust - raport Raport miesięczny (14-16 dzień każdego miesiąca) F-Trust - modele inwestycyjne ikona Modele inwestycyjne (23-25 dzień każdego miesiąca) F-Trust - ranking fudnuszy ikona Ranking funduszy (3-5 dzień każdego miesiąca) Pokaż cały proces >

Zespół analityczny

Poznaj poglądy ludzi, którzy pomagają klientom F-Trust podejmować decyzje inwestycyjne i w ten sposób zarabiać.

Poznaj nas >

Platforma Funduszy Inwestycyjnych

Platforma Funduszy Inwestuj przez internet w łatwy sposób ( masz do wybory ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych ).

Dodatkowo dzięki Platformie zyskasz dostęp do portfeli modelowych, materiałów edukacyjnych oraz portfela treningowego.


Platforma Funduszy >

Wyszukiwarka funduszy

Wyszukiwarka funduszy inwesycyjnych Skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki, która w łatwy sposób pozwala odnaleźć się w naszej ofercie ponad 1000 polskich oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych .

Wyszukiwarka funduszy >

Kalkulator stopy zwrotu

Stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych Stopy zwrotu ponad 1000 funduszy polskich i zagranicznych w jednym miejscu .

Notowania funduszy >

Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (Acc) (USD)

KUP

Wartość jednostki:
9.6 USD
data wyceny: 2023-09-20

Stopa zwrotu:

1 tydz

: +0.31%

Fidelity Funds SMART Global Defensive Fund A (Acc) (USD)

OPIS FUNDUSZU

Fundusz jest zarządzany dla zapewnienia określonego poziomu ryzyka przy docelowej zmienności sięgającej 3-5% i spójnych zwrotach w czasie. Fundusz nie stosuje żadnego publikowanego zewnętrznie indeksu porównawczego. Fundusz utrzymuje szeroką ekspozycję rynkową, a alokacja pośród kategorii aktywów odbywa się w oparciu o zmienność kategorii aktywów i wynika z zastosowania własnego modelu ilościowego. Zarządzający portfelem dążą ponadto do kreowania dodatkowej wartości, inwestując część portfela w zdywersyfikowaną grupę strategii mających na celu kreowanie wartości niezależnie od kierunku zmian na rynku. Fundusz korzysta z wiedzy dużego zespołu inwestycyjnego będącego źródłem koncepcji inwestycyjnych. Wszystkie koncepcje są starannie badane i analizowane pod kątem ryzyka przed ich wdrożeniem do portfela. Fundusz dąży do zapewnienia inwestorom profilu ryzyka i zwrotu o łagodnym przebiegu w czasie.Fundusz ma na celu zapewnienie stabilnego, długoterminowego wzrostu.Inwestuje bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w szeroki zakres globalnych klas aktywów z różnych regionów geograficznych, co obejmuje globalne obligacje rządowe, globalne obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji, globalne obligacje korporacyjne, obligacje sklasyfikowane na poziomie inwestycyjnym, obligacje wysokodochodowe rynków globalnych, obligacje rynków wschodzących, a także akcje spółek z różnych regionów świata, w oparciu o ich potencjał generowania umiarkowanego wzrostu kapitału lub ograniczenia ryzyka bądź zmienności w ramach całego portfela.Do 40% środków może być zainwestowanych bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w akcje spółek.Do 100% środków może być zainwestowanych bezpośrednio lub pośrednio (w tym poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych) w obligacje rządowe, obligacje korporacyjne, obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji i obligacje rynków wschodzących. Mogą one obejmować wysokodochodowe obligacje rynków globalnych do wysokości 40% aktywów funduszu oraz obligacje hybrydowe („Obligacje hybrydowe”) do 10% aktywów funduszu.Hybrydowe obligacje korporacyjne to wysoce podporządkowane papiery dłużne o cechach zbliżonych do akcji, np.. Wypłaty z tytułu kuponów mogą zostać odroczone lub anulowane według uznania emitenta, a w przypadku niewypłacalności są zwykle regulowane jako ostatnie.Fundusz może inwestować w jednostki innych funduszy inwestycyjnych.Fundusz zmierza do utrzymania długookresowej przeciętnej zmienności w normalnych warunkach rynkowych w zakresie pomiędzy 2% a 5% rocznie. Wspomniany zakres zmienności nie jest jednak gwarantowany.Fundusz może w szerokim zakresie korzystać z instrumentów pochodnych lub złożonych instrumentów pochodnych na potrzeby realizacji swoich celów inwestycyjnych zgodnie z profilem ryzyka funduszu. Może stosować instrumenty pochodne, m.in.. Walutowe instrumenty pochodne, kontrakty terminowe typu futures na indeks akcji, opcje, swapy na zwłokę w spłacie kredytu, swapy stopy procentowej, kontrakty na różnice kursowe oraz pokryte opcje kupna, aby uzyskać pośrednią ekspozycję na główne wymienione wyżej typy aktywów w celu wygenerowania dodatkowego kapitału lub dochodu zgodnie z profilem ryzyka funduszu bądź w celu zmniejszenia ryzyka lub kosztu.W przypadku niekorzystnych warunków rynkowych fundusz może posiadać ponad 10% swoich aktywów w gotówce, instrumentach rynku pieniężnego oraz funduszach rynku pieniężnego.Fundusz może inwestować poza swoim podstawowym obszarem geograficznym, podstawowymi sektorami rynku, gałęziami czy typami aktywów.Może inwestować w obligacje emitowane przez władze publiczne, spółki i inne podmioty.Zysk jest gromadzony w cenie tytułu uczestnictwa.Tytuły uczestnictwa można zwykle kupować i sprzedawać każdego dnia roboczego funduszu.Ten fundusz może być nieodpowiedni dla inwestorów, którzy planują umorzyć swoje tytuły uczestnictwa w funduszu w ciągu 5 lat. Inwestycję w fundusz należy uznać za długoterminową.

KLUCZOWE INFORMACJE

Klasa aktywów: Mieszane

Ryzyko: 3

Sektor: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Podział geo: Globalny

Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN

Minimalna kolejna wpłata: 500 PLN

Prospekt informacyjny funduszu Karta informacyjna funduszu Kluczowe informacje dla inwestorów

KUP

Zobacz także:

Zapisz się do newslettera F-Trust aby otrzymywać aktualne raporty I analizy Inwestuj online z pomocą Platformy Funuduszy F-Trust Raport miesięczny F-Trust to drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca Newsletter F-Trust